Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Gågate-prosjektet i Sarpsborg med økt prioritering av gående

For å styrke sentrum i Sarpsborg har gågata, St. Maries gate, blitt opprustet med vekt på estetikk og prioritering av gående på bekostning av bil, særlig i kryss. Flere tverrgater er blitt enveiskjørte.

[prosjekt_info]