Alt om bomåpningen 2024

Etablere sanntids informasjonsystemer

Målet med prosjektet er å kunne tilby oppdatert, elektronisk informasjon om bussene i Nedre Glomma og fergene i Fredrikstad. Det skal etableres et system for sanntids- og avviksinformasjon på apper og web, og lystavler på terminalene og de viktigste holdeplassene.

[prosjekt_info]