Etablere sanntids informasjonsystemer

Målet med prosjektet er å kunne tilby oppdatert, elektronisk informasjon om bussene i Nedre Glomma og fergene i Fredrikstad. Det skal etableres et system for sanntids- og avviksinformasjon på apper og web, og lystavler på terminalene og de viktigste holdeplassene.

Prosjekttype:

Prosjekttype:
Kollektiv

Prosjektdetaljer:

Tiltaksnummer:
2.04.
Byggestart:
2017
Tidspunkt for ferdigstilling:
-
Status:
Kommer

Kart:

Finansiering:
-
Byggherre:
-
Prosjektside:
http://-