Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

cHverdagen – en endringsreise

Hva skjer når man utfordrer 16 personer til å endre en reisevane i mer miljøvennlig retning i 30 dager? Disse skal endre en vane i eget liv. De skal dele sine erfaringer, gode og dårlige, med omverden.

 

Dette er en endringssreise med folk i fokus. Reisen starter 11. april og avsluttes 10. mai. Vi kaller det for cHverdagen.

 

>>FØLG cHverdagen på FACEBOOK

 

Hvordan få hverdagen til å gå opp og samtidig ta vare på helse, miljø og klima? Det er hvordan vi reiser og hvor vi bor, som i sum avgjør hvor bærekraftig Nedre Glomma er.

 

 

Koblet til målene i Bypakke Nedre Glomma

 

Bypakke Nedre Glomma har som mål å minske bilkjøring og øke bruken av sykkel, gange og kollektivtransport. I cHverdagen viser vi hvordan mennesker kan påvirke dette målet.

 

 
Våre hverdagshelter
Vi har utfordret 16 mennesker til å gjøre en forskjell. Dette er småbarnsforeldre, ledere, studenter, politikere, en lege, en kulturarbeider, en pensjonist osv.

 

 

>>FØLG DELTAGERNE HER

 

 

Dette skjer

 
Hver enkelt deltager velger en utfordring, et lite personlig endringseksperiment, og lever med dette i 30 dager. Det er en liten reise.

 

For å gjøre reisen så innholdsrik og spennende som mulig blir deltagerne fulgt opp med forskning, råd, tips og inspirasjon.

 

Underveis deler de sine tanker og historier med hverandre og med omverden på en digital fortellerplattform. En viktig del av eksperimentet er refleksjoner, opplevelser og ringvirkninger.

 

 

 

Metodeopplegg utviklet av klimaforskere

 
For å begrense den negative effekten av at klimaet er i endring må samfunnet gjennom en omstilling som berører både teknologi, politikk, kultur og økonomi. Dette vil også trolig påvirke enkeltmenneskets valgmuligheter.

 

Klimaproblemet og behovet for nødvendige endringer er godt forankret i forskning, i utallige rapporter og nyhetssaker. Den store utfordringen er likevel å forstå hva vi som enkeltpersoner kan gjøre og hvordan vi kan utgjøre en forskjell.

 

Mange mener at svaret ligger i endret adferd, for eksempel å sykle, resirkulere, slå av lysene eller dyrke egen mat. Andre peker på behovet for samfunnsendringer, som flere sykkelveier, gjenbruksmote, reguleringer og lover.

 

Saken er at vi trenger begge! Det er her cHverdagen kommer inn.

 

I cHverdagen flytter vi fokus fra å skulle redde hele verden, eller Nedre Glomma for den saks skyld, til å fokusere på én eneste liten endring. Ved å bryte ned den store og uoverkommelige klimautfordringen til én konkret handling, og gjøre det til et personlig og overkommelig endringseksperiment, kan plutselig alle bidra med litt.

 

Forankring i forskningen
cHverdagen er et prosjekt levert av cCHANGE i samarbeid med prosjektet Bypakke Nedre Glomma.