Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Bysyklær finansieres ikke av bompenger

Leserinnlegg av Jostein Haug, daglig leder i Bypakke Nedre Glomma.

Når René Svendsen skriver at bysyklær finansieres av bilistenes bompenger, så er det helt feil.

Bysykkelordningen er finansiert av belønningsmidler som Nedre Glomma får fra staten. Formålet med belønningsmidlene er å stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransporten. Belønningsmidlene står Bypakka fritt til å disponere selv, men målet er at de skal innrettes for å nullvekst i personbiltrafikken, noe som betyr at antallet personbiler på veiene våre ikke skal øke sammenlignet med referanseåret 2016.

I år får Bypakka 55 millioner i belønningsmidler og store deler av disse går til kollektivtransport. I år bruker vi 9 millioner på å delfinansiere fergene i Fredrikstad sammen med kommunen, et gratistilbud både jeg og innbyggerne i Fredrikstad har lagt sin elsk på. Nesten 1,5 millioner reiser ble gjennomført med fergene i fjor.

Østfold kollektivtrafikk får også en betydelig sum av belønningsmidlene. Omleggingen til nye bussruter i 2018 var delfinansiert av belønningsmidler, noe som har gitt en betydelig økning i antallet busspassasjerer.

På listen over hva belønningsmidlene går til finner vi også mindre tiltak. Det gjøres hele tiden forbedringer på sykkelveiene og i sommer lanserte vi sykkelhoteller. Midlene finansierer også mobilitetsordningen HjemJobbHjem og nå bysykkelordningen slik at den kan være gratis for de som ønsker å benytte seg av syklene – i inntil 10 timer.

I 2017 ble det gjennomført en utredning som et grunnlag for hvilken innretning på bysykkelordningen som var mest hensiktsmessig for Nedre Glomma. Utredningen konkluderer med at våre byområder er best tjent med en ordning der syklene leveres tilbake i samme stativ som kunden hentet sykkel fra. Det er hovedgrunnen til at vi har valgt en slik løsning.

Ifølge René Svendsen oppleves det som en svakhet at systemet er rigget slik, men styrken er at du alltid er garantert å få plass når du vil sette fra deg sykkelen igjen. Reiser du for eksempel med tog finner du bysykkel på togstasjonen som du kan ta til jobben, og returnere til togstasjonen med når arbeidsdagen er over. Helt uten risiko for å måtte sykle videre til neste stativ.

Dagens bysyklær er en pilotordning og det er 100 sykler stasjonert ute i byene. Svendsen skriver at tilbudet er for de få, men glemmer i samme vending at for oss er dagens ordning en test. Vi ønsker å finne ut om bysyklær er noe de som bor og ferdes i byene våre ønsker. Blir mange av syklene brukt ofte, gir det oss en pekepinn på at innbyggerne er sultne på mer.

Vi i Bypakka har gledet oss til å åpne bysyklær i Sarpsborg og Fredrikstad. Vi kommer til å evaluere ordningen underveis og tilbakemeldinger fra dere som bruker syklene er viktige for oss. Ris og ros fra dere som tester systemet kan bidra til at vi i framtida får bysyklær som passer byene våre enda bedre.

Leserinnlegget ble publisert i Fredriksstad blad som et svar til René Svendsens kommentar, Lite brukervennlig gratisluksus for noen få.