Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Åpnet tre nye sykkelhoteller i Fredrikstad

Tirsdag var det offisiell åpning av tre nye sykkelhoteller i Fredrikstad. Sykkelhotellene som er gratis for alle syklister å benytte seg av, finner du ved Fredrikstadbrua på østsiden, helt nord på Kråkerøy og på Ørebekk.

De nye sykkelhotellene har 24 ordinære sykkelplasser, og hotellene ved Fredrikstadbrua og Ørebekk har to plasser for lastesykkel/sykkelvogn. Hotellene er i tillegg utstyrt med kameraovervåkning og en enkel servicestasjon for sykler.

Vil endre reisevaner

Innbyggere i Nedre Glomma ligger ikke på topp når det gjelder å forflytte seg kollektivt, til fots eller på sykkel. Vi kan bestemme oss for at dette skal vi gjøre noe med, sier Jostein Haug under åpningen av hotellene. Haug er daglig leder i Bypakke Nedre Glomma.

Han er ikke i tvil om at det beste alternativet er å legge bedre til rette for sykling slik at flere endrer reisevaner.

– Hver og en av oss må bli litt flinkere til å tenke om jeg kan jeg gå, sykle eller ta bussen i stedet for bilen. Valg hver og en av oss gjør vil ha betydning.

Det er allerede gjort mange gode tiltak gjennom samarbeidet i Nedre Glomma for å stimulere til mer bruk av kollektivtransport. Gratis ferge i Fredrikstad, nytt busstilbud og flere tiltak for syklister er gjennomført. Dette arbeidet har begynt å gi de resultatene vi ønsker oss.

 

Dette er de nye sykkelhotellene:

Fredrikstadbrua

 • På Østsiden, Spinneriveien/Brohodet
 • Nærmeste bussholdeplass er Brohodet øst og nærmeste fergeleie er Gamlebyen
 • 24 plasser + 4 plasser til lastesykler/barnevogn
 • Servicestasjon
 • Mulighet for lading av batteri til el-sykkel

Kråkerøy

 • Bak KIWI og Shell, Storhaugveien
 • Nærmeste bussholdeplass er Kråkerøy super og nærmeste fergeleie er Smertu
 • 24 plasser
 • Servicestasjon
 • Utvendige plasser til lastesykler/barnevogn

Ørebekk

 • Pancoveien (ved Fasvo)
 • Nærmeste bussholdeplass er Ørebekk og nærmeste fergeleie er Gressvik
 • 24 plasser + 2 plasser til lastesykler/barnevogn

 

Hvordan bruke hotellene:

 • Adgang til sykkelhotellene gis gjennom p-appen Fredrikstad P. Velg «Andre tjenester» og «Sykkelhotell» i p-appen og følg instruksjonene. Bruker mottar en kode som gir adgang til sykkelhotellet. Koden endres en gang i uken, mandager kl. 10.
 •  

Om sykkelhotellene:

 • Sykkelhotellene er døgnåpne og gratis å bruke.
 • Utstyret til sykkelhotellene har kostet om lag 2,6 millioner og er finansiert med belønningsmidler fra Bypakke Nedre Glomma.
 • Park & anlegg har levert sykkeltak, stativer, ladeskap og servicestasjoner, og Jørgensen & Jørgensen har levert de plassbygde sykkelhotellene.