Alt om bomåpningen 2024

30 dager uten bil – Aktiv skolevei for Haugeåsen ungdomsskole

Fra mandag 24. august skal elever og lærere på 10. trinn ved Haugeåsen ungdomsskole sykle, gå eller kjøre buss til skolen i 30 dager. De skal delta i pilotprosjektet Aktiv skolevei, initiert av Bypakke Nedre Glomma. Målet er at elevene skal reflektere og bli mer bevisste på egne reisevaner.

I likhet med mange andre skoler har Haugeåsen ungdomsskole en stor andel elever som blir kjørt til skolen. Nå skal elevene utfordres i 30 dager til å ta et aktivt valg om hvordan de skal komme seg til skolen. Det skal ikke være et alternativ å reise med bil. Samtidig som elevene får kjenne endringen på kroppen, skal de delta i et undervisningsopplegg der de får nye spørsmål og oppgaver hver uke. Spørsmålene skal åpne for refleksjon rundt temaer som reisevaner, miljø, verdenssyn og påvirkningskraft. Elevene får en bedre forståelse av hvorfor endring noen ganger er lett og andre ganger vanskelig, og hvilken betydning de selv spiller i utviklingen av bærekraftige lokalsamfunn.

– Vi håper at Aktiv skolevei stimulerer våre elever til å endre sine vaner, for miljø- og helseeffekten er jo unektelig tilstede. Vi gleder oss til å ta fatt på Aktiv skolevei, og håper vanemønsteret og kunnskapen forbedres i løpet av, og i etterkant av prosjektet, sier Gøran Karlsen, lærer på 10. trinn ved Haugeåsen ungdomsskole.

Flere skal velge å gå eller sykle til skolen

I Barnas transportplan er det et uttalt mål fra regjeringen at det skal legges til rette for at åtte av ti barn og unge skal velge å gå eller sykle til skolen.

– Barn og unge er både dagens og fremtidens trafikanter og i dette prosjektet kan elevene ta en aktiv rolle for at lokalsamfunnet skal bli litt bedre. Hvordan de opplever veien til skolen, trening og venner er viktig kunnskap for oss som skal utvikle et mer bærekraftig Nedre Glomma, sier Gry Rustad Pettersen i Bypakke Nedre Glomma.

NRK Oslo Viken laget en reportasje fra oppstarten av prosjektet ved skolen. Se innslag nr. 8.

Prosjektet ble også omtalt på f-b.no. Saken er for abonnenter. 

Om prosjektet:

  • Aktiv skolevei er et forskningsbasert undervisningsopplegg.
  • I Aktiv skolevei kombineres tverrfaglig og erfaringsbasert læring, ved at elevene utforsker endring i mobilitet med fokus på temaer som bærekraft, medborgerskap og livsmestring.
  • Elevene får en bedre forståelse av hvorfor endring noen ganger er lett og andre ganger vanskelig, og de får innsikt i betydningen de selv spiller i utviklingen av bærekraftige lokalsamfunn.
  • Aktiv skolevei er et pilotprosjekt som blir gjennomført for første gang ved Haugeåsen ungdomsskole.
  • Prosjektet er utviklet av Bypakke Nedre Glomma. cCHANGE har utviklet undervisningsopplegget og forskningsgrunnlaget i Aktiv skolevei.

cCHANGE er et forskningsbasert selskap som jobber med en integrert tilnærming til klima og omstilling. I sitt arbeid bruker de nyskapende forskning for å støtte organisasjoner i å forstå og skape endring for bærekraft.

 

Foto: Elever fra 10.trinn og lærerne Stine Solvang og Gøran Karlsen. Fotografert av Cornelia Johannesen og Moa Pettersen.