Tilrettelegge for buss og sykkel i Sarpsborg sentrum (Pellyggata m.fl.)

Sykkelfelt og midtrabatter er laget i Storgata, Pellygata og Korsgata for å få hovedveier for sykkel i Sarpsborg.

Som ledd i satsningen på et bedre bymiljø i Sarpsborg har Pellygata og Kirkegata blitt bedre tilrettelagt for buss. Kirkegata er hovedtrasé for bussene på vei inn til sentrum, mens Pellygata er enveiskjørt og er hovedtrasé for bussene på vei ut av sentrum.

 

 

[prosjekt_info]