Sykkelrute 10 i Sarpsborg: Bussterminalen-Sandesund (Storgata)

Prosjektet omfatter opparbeidelse av deler av Sykkelrute 10, og det er anlagt sykkelfelt i Storgata mellom Roald Amundsens vei til St. Halvards gate (fylkesvei 109). Strekningen er på totalt 1, 3 kilometer og inngår i Sarpsborg kommunens hovedplan for sykkel, og deter bli etablert tosidig sykkelfelt på hele strekningen.

Midtrabatten er forlenget der dette er mulig og supplert med noen flere trær og lysarmaturer. Kjørebane, kantsten og fortau er rustet opp.

 

[prosjekt_info]