Alt om bomåpningen 2024

Starter utbygging av bomstasjoner i Fredrikstad

Bomringen rundt Fredrikstad sentrum åpner i 2018, og det forberedende arbeidet begynner nå. Innkrevingen av bompenger vil starte når ny rv.110 Ørebekk-Simo åpnes for trafikk neste år. 

 

Statens vegvesen har skrevet kontrakt med entreprenøren Nicolaysen, Transport & Anlegg AS som skal bygge fem bomstasjoner ulike steder på vegnettet. Dette omfatter Fredrikstadbrua, fv. 409 Veumvegen, Evjebekkvegen, fv. 109 Råbekken og Dikevegen.

 

Se kart.

 

Begynner i Veumveien

 

– Arbeidene starter nå og vil vare frem til jul. Entreprenøren begynner først i Veumveien, men i byggeperioden vil det kunne pågå arbeid flere steder samtidig, sier byggeleder Gisle Ørbæk Andersen i Statens vegvesen.

 

 

Bomstasjon ved Ørebekk

 

Selve innkrevingssystemet med kameraer vil først bli montert neste år, etter at det forberedende arbeidet er ferdig. Innkrevingen av bompenger vil begynne samtidig som ny rv.110 Ørebekk-Simo åpnes for trafikk i 2018.

I tillegg til de fem aktuelle bomstasjonene, kommer en sjette bomstasjon ved Ørebekk, som er del av prosjektet rv.110 Ørebekk-Simo, der Park & anlegg AS er ansvarlig entreprenør.

 

Les mer:

Starter bygging av bomstasjoner i Fredrikstad

 

Fakta om bompenger (med kart over bomstasjonene)