Alt om bomåpningen 2024

Oppgradering av holdeplasser

En rekke bussholdeplasser skal oppgraderes for å tilpasses dagens busser, og gis økt brukervennlighet for alle. Prosjektet starter opp i 2017, med holdeplasser langs rv.111.

[prosjekt_info]