Nye holdeplasstavler

Selv om stadig mer av dagens ruteinformasjon er elektronisk, er det fortsatt viktig med god og oversiktlig informasjon på holdeplassene. Vi planlegger å oppgradere dagens holdeplasstavler, med forbedret design og mer relevant informasjon, som linjekart, prisoversikt og kontaktinfo.

Prosjekttype:

Prosjekttype:
Kollektiv

Prosjektdetaljer:

Tiltaksnummer:
2.13.
Tiltaksnummer:
2.13.
Tiltaksnummer:
2.13.
Status:
Kommer

Kart:

Status:
Kommer
Status:
Kommer
Status:
Kommer