Ny prosjektleder i Bypakke Nedre Glomma

Ny prosjektleder i Bypakke Nedre Glomma

 

Mandag 18. januar startet Gry Rustad Pettersen som prosjektleder i samarbeidsprosjektet Bypakke Nedre Glomma.

 

Gry Rustad Pettersen kommer fra Fredrikstad kommune hvor hun har jobbet med byplanlegging. Som prosjektleder i Bypakke Nedre Glomma får hun ansvar for å koordinere samarbeidet aktørene mellom innenfor arealutvikling og tilrettelegging for kollektivtransport, sykkel- og gange.

 

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene, og jobbe med framtidsrettede tiltak som vil være med å forme regionen vår i generasjoner framover, sier Rustad Pettersen.

 

Hun tar over som prosjektleder etter Tor Stabbetorp, som går over i en 60% rådgiverstilling i Bypakke Nedre Glomma.