Alt text here...

Nå bygger vi riksvei 110

Arbeidet er nå i gang langs riksvei 110 Ørebekk-Simo, der ny firefeltsvei skal åpnes høsten 2017. I disse dager går det ut informasjon til innbyggere om byggestart og omkjøringsruter. Første steg i byggeprosessen er å lage omkjøringsvei via Pancoveien.

Omkjøring under byggeperioden for riksvei 110 blir via Pancoveien.

Omkjøring via Pancoveien. Kart: Statens vegvesen

Prosjektet omfatter 1,4 km ny firefeltsvei, med gang og sykkelfelt på begge sider. Den nye firefeltsveien blir omtrent 16 meter bred, og et kjørefelt i hver retning forbeholdes kollektivtrafikk og samkjøring.

 

– Målet med utbyggingen er først og fremst å forbedre fremkommeligheten for kollektivtransporten, og legge til rette for dem som går og sykler, sier Tore Veum, prosjektleder i Statens vegvesen.

 

Park og anlegg AS er ansvarlig entreprenør for arbeidene, som har kontraktsverdi på 417 millioner kroner.

 

Det er Statens vegvesen som er byggherre for prosjektet – besøk prosjektets hjemmeside her:  www.vegvesen.no/Riksveg/rv110seut

 

Se flere bilder og les mer om både omkjøringsruter.

 

Nyhetsbrev for riksvei 110, oktober 2015

Nyhetsbrev for riksvei 110, oktober 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: