Folkemøter i Sarpsborg og Fredrikstad

Jernbaneverket inviterer til åpne møter i forbindelse med varsling av oppstart og høring av planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt InterCity dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg.

 

Alle er velkomne:
• Sarpsborg: 31. mai 2016. kl. 19: 00, Tune rådhus, Tuneveien 95.
• Fredrikstad: 1. juni 2016. kl. 19:00, Litteraturhuset, Storgaten 11.
Planprogrammet omfatter også riksvei 110 Simo – St. Croix og fylkesvei 118 ny Sarpsbru med utvidelse eller eventuell omlegging av riksvei 111 øst for Hafslund.

 

Les mer på Jernbaneverkets nettsider:

http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/Ostfoldbanen/seut–sarpsborg/