Ny gang- og sykkelbru over Glomma – mellom Opsund og Hafslundsøy

Opsund og Hafslundsøy knyttes sammen når gang- og sykkelbrua står ferdig.

 

Tusenvis av sarpinger får dermed en bedre mulighet til å kunne velge å sykle og gå framfor å kjøre bil. Brua vil være et naturskjønt og rolig alternativ til å krysse Glomma.

 

Viktig sykkelbrikke

Gang- og sykkelbrua mellom Opsund og Hafslundsøy er et viktig tiltak i sykkelrute 3 mellom sentrum og Varteig. Utbygging av et sammenhengende hovedveinett for sykkel er sentralt for å få flere til å sykle og dermed begrense veksten i biltrafikken.

 

Da innbyggerne våren 2015 hadde mulighet til å si sin mening om hvor de ønsket nye sykkelveier kom det mange innspill nettopp i områdene hvor det er naturlig å også bruke denne gang- og sykkelbrua.

 

 

Billigere bru

Brua ble først tegnet med et annet utseende, men den brua viste seg å bli for dyr å gjennomføre. Nå skal den i stedet bygges som en litt enklere og mer tradisjonell brukonstruksjon.

 

Byggingen av brua vil ta cirka ett år. Åpningen vil trolig skje i 2016 eller 2017.

 

 

 

Plantegning

Plantegning