Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Bysykkelutredning for Nedre Glomma

I Nedre Glomma gjennomføres daglig ca 340 000 reiser. Sykkelandelen er på fem prosent – noe som utgjør ca. 17 000 sykkelreiser per dag. Målet er å nå en sykkelandel på 12 prosent.

 

For å få til det må vi legge godt til rette for sykling slik at vi kan nå de nødvendige 50 000 daglige sykkelreisene som et mål på 12 prosent utgjør.

 

På oppdrag fra partene i Bypakke Nedre Glomma er det derfor gjennomført en utredning av bysykkelordning for Sarpsborg og Fredrikstad. Utredningen er gjennomført av LalaTøyen og Koucky & Partners. Rapporten er nå klar.

 

Den gir en analyse som belyser dagens situasjon, samt gir grunnlag for fremtidig vurdering av:
– Forutsetninger ved innføring av bysykler
– Nødvendig omfang av en bysykkelordning
– Økonomisk risiko og forutsetninger for en eventuell bysykkelordning
– Modeller for drift og vedlikehold av bysykkelordning

 

Anbefaler retursystem
I korte trekk anbefaler utredningen en ordning i Nedre Glomma med et såkalt retursystem hvor det plasseres ut sykler ved noen utvalgte steder, som ved for eksempel tog- og busstasjoner. I tillegg kan det være aktuelt med utplassering av sykler ved andre knutepunkt. De peker også på muligheten for at sykler kan plasseres utenfor bomringen, slik at man enklere kan velge sykkelen inn til bysentrum.

 

Videre behandling av rapporten
– Her det mange er spennende tanker, som nå skal legges fram for politikerne, sier prosjektleder for Sykkelbyen Nedre Glomma, Lars Husvik. – I rapporten er ulike systemer for en bysykkelordning i Sarpsborg og Fredrikstad vurdert. Det gir et godt faglig grunnlag når politikerne skal ta stilling til hva som kan være mulig i Sarpsborg og Fredrikstad, legger han til.
En bysykkelordning skal behandles i styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma etter sommeren.

 

Last ned rapporten her