Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Fase 2 er vedtatt lokalt

Torsdag 24.februar stemte et klart flertall i Viken fylkesting ja til fase 2 av Bypakke Nedre Glomma. Bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg vedtok det samme forslaget i desember 2021.

Pakken er dermed lokalpolitisk vedtatt og videre arbeid med kvalitetssikring kan igangsettes før den skal vedtas av Stortinget.

– En gledens dag for byene våre, sier Jostein Haug, daglig leder av Bypakke Nedre Glomma. Endelig er vi et skritt nærmere realisering av samferdselsprosjekter som vil utgjøre en stor forskjell for alle som bor og arbeider i Nedre Glomma, fortsetter han.

Veieierne vil fortsatt ha fokus på planprosessene for fv. 109 og 118 og rv.22 for byggestart årsskiftet 2024/25.

Les mer om Bypakke Nedre Glomma fase 2 her

Illustrasjonskart over de fire store prosjektene er fra Viken fylkeskommune.