Kart over bomstasjoner Alt om bomåpningen 2024

Åpning av ny sykkelvei med fortau langs Lisleby allé

Tirsdag 23. august var det offisiell åpning av den nye sykkelveien med fortau langs Lisleby allé og ordfører i Fredrikstad Siri Martinsen klippet snoren sammen med elever fra 5. trinn på Nøkleby skole.

Daglig leder av Bypakke Nedre Glomma Jostein Haug taler til elever fra Nøkleby skole og frammøtte under åpningen.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Fredrikstad kommune og Bypakke Nedre Glomma og du kan lese mer om prosjektet hos Fredrikstad kommune.