Bedre byer – tar du utfordringen?

Nedre Glomma-regionen vokser. Det vil sette transportsystemene og bymiljøene våre under press. Allerede i dag merker vi økt trafikk i, rundt og mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Bypakke Nedre Glomma er et helhetlig grep for å forberede regionen på tiden som kommer.

 

Mange bekker små

Gjennom tiltakene i bypakka skal byene bli bedre, men det krever også noe av oss om bor i dem. Innretningen på Bypakke Nedre Glomma og vilkårene for den, er at framtidig vekst i trafikken skal tas via kollektivreiser, sykkel og gange. Det er forutsetningen for de statlige bidragene som ligger til grunn og som sammen med bompenger skal finansiere det hele. Bypakke Nedre Glomma er ikke ett stort prosjekt, men flere små og mellomstore og noen store.

 

Utfordringen ligger også i den holdningsendringen som må til blant oss som bruker byene og veiene. Og her har vi et stykke igjen. Men vi mener at om alle bidrar litt kan vi oppnå store resultater. Det er derfor vi sier mange bekker små.

 

Nedenfor kan du lese mer om Bypakke Nedre Glomma, prosjektene – og nettopp at  om vi alle gjennom å ta bussen, sykle eller gå når vi har mulighet, bidrar til mindre køer på veiene og bedre bymiljø. Bedre helse er bonus å ta med seg på veien.