Vi jobber for at byene våre skal bli bedre

Aktuelt fra Bypakke Nedre Glomma

Viktig milepæl for bypakka

Fredag la regjeringen fram forslaget til fase 2 for Bypakke Nedre Glomma. – Dette er godt nytt for innbyggere og næringsliv i Fredrikstad og Sarpsborg, sier Siri Martinsen, leder av styringsgruppa for Bypakka og ordfører i Fredrikstad kommune. I fase 2 skal det settes i gang fire store veiprosjekter: I tillegg skal det settes i […]

Les mer

Dette skjer i Bypakke Nedre Glomma

  • Ny sykkelvei med fortau i Lisleby allé

    Nå er ny sykkelvei med fortau i Lisleby allé åpnet.  Prosjektet gir  god forbindelse for gående og syklende til Nøkleby skole og til flerbrukshallen, og øker trafikksikkerheten generelt for myke trafikanter. Prosjektet er finansiert med belønningsmidler fra Bypakke Nedre Glomma. Les mer her. 

  • Rv. 22 Kollektivfelt Årum bru

    Statens vegvesen bygger ny bru på riksveg 22 i Fredrikstad kommune. Som en del av prosjektet får gående og syklende tryggere vei og bussene bedre framkommelighet. Prosjektet er en del av Bypakka Nedre Glommas fase 1 og det planlegges for offisiell åpning 28. juni. Les mer her.

Sammen skaper vi bedre byer

Bypakke Nedre Glomma jobber for å skape bedre bymiljøer og et mer miljøvennlig transportsystem i Nedre Glomma. Gjennom å satse på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir byer der vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Les mer om hva vi gjør