Det er flere sykkeltellesøyler i Nedre Glomma, på denne siden har vi samlet trafikktall fra disse.

Tallene er ikke direkte sammenlignbare med tallene fra tellesløyfene da metodikken for databehandling er ulik.