Passasjerer per måned for lokalbusslinjene i Nedre Glomma:

Skoleskyss er ikke inkludert i denne passasjeroversikten.