Trafikktall og statistikk er viktig for Bypakke Nedre Glomma, vi rapporterer årlig til Samferdselsdepartementet på trafikkutviklingen og evaluerer gjennomførte tiltak. Dette gjøres på bakgrunn av de innrapporterte trafikk- og passasjertallene. På denne siden har vi gjort det lett tilgjengelig for alle å kunne følge med på dette området.

 

Registrering av personbiltrafikk i Nedre Glomma:

For å vurdere trafikkutviklingen i Nedre Glomma er det etter avtale med Samferdselsdepartementet valgt ut 14 trafikkregistreringspunkter som benyttes i vurderingen. Vi følger med på utviklingen i hvert enkelt punkt, men det er summen av trafikken i alle punktene vi bruker for å vurdere om målet om nullvekst i personbiltrafikken nås. At det ene punktet ligger på E6 og teller gjennomgangstrafikken i tillegg til lokaltrafikken er utfordrende.

 

Under ser du en tabell som viser utviklingen i Årsdøgntrafikk for alle trafikkregistreringspunkter i perioden 2013 – 2019.

 

Registreringspunkt2013201420152016201720182019
Værstebrua8 4119 2058 89591729 3879 5538 854
Kråkerøy bru9 96810 02010 91110 51410 65010 72010 831
Fredrikstad bru øst27 55427 64527 23425 18425 79224 86820 215
Simo23 82024 10023 95121 89222 11021 71516 609
Veumveien7 5907 4947 5597 4017 6387 4177 351
Glemmen22 73323 55323 85523 00323 73023 84323 083
Stabburet25 47724 84124 32423 86524 48224 06623 469
Rolvsøysund bru15 51615 51815 39215 31815 58915 59415 405
Hvitsten7 9377 9998 2388 2288 3838 4108 566
Sarpsfossen bru19 87319 80819 68719 62719 23418 95418 597
Tune kirke12 59012 87212 96313 54413 18913 15313 608
Torsbekkdalen7 6967 6347 5977 5637 6077 4957 577
Fylkeshuset5 8415 7585 9495 7695 6085 9156 050
Sandesund sør29 71230 66832 60633 63535 01335 76734 786
Sum224 718227 115229 235224 715228 421227 470215 001

 

Vi har også samlet en oversikt over månedsdøgntrafikken i alle trafikkregistreringspunkter fra 2015 og frem til nå. Her finner du denne oversikten.

 

Registrering av syklister:

Det er to forskjellige systemer som registrerer syklister i Nedre Glomma.

– Sykkeltellesløyfer, driftes av Statens Vegvesen på samme måte som trafikkregistreringspunkter for bil. Trykk her for å se trafikktall fra sykkeltellesløyfene i Nedre Glomma.

– Sykkeltellesøyler som er kjøpt inn av en tredjeparts leverandør. Trykk her for å se trafikktall fra sykkeltellesøylene i Nedre Glomma.

 

Registrering av reisende med buss:

Det er Østfold kollektivtrafikk som har ansvaret for kollektivtilbudet i Nedre Glomma og leverer passasjertall for tilbudet.

 

 

Her finner du passasjertall for hovedbusslinjene i Nedre Glomma etter ruteomleggingen i 2018:

Her finner du passasjertall for lokalbusslinjene i Nedre Glomma etter ruteomleggingen i 2018:

Registrering av reisende med ferger:

Under ser du en oversikt over det årlige antallet passasjerer på fergene i Fredrikstad.

Strekning2013201420152016201720182019
Gamlebyen674 169694 871626 006685 453670 977638 642617 428
Byferga107 827190 402264 007424 788543 090610 626672 912
Sellebakk - Lisleby43 11270 98279 36198 597106 881120 347126 211
Ålekilen4 625
Innsatsferge27 06815 39817 98048 900
Sum825 108956 255969 3741 235 9061 336 3461 387 5951 470 076