• 15. november 2018 Tilskudd til etablering av sykkelparkering

  Om muligheten for å søke om tilskudd til etablering av sykkelparkering Arbeidsgruppa for sykkel i Bypakke Nedre Glomma har for 2019 satt kroner 500 000,- som kan gis som tilskudd til bedrifter som ønsker å etablere god sykkelparkering for sine ansatte. Tilskuddet kan dekke opptil 50% av den totale kostnaden for prosjektet, begrenset oppad til kroner […]...

 • 5. juli 2018 Tok ondet ved roten på vei til Foten

  I årtier har beboere og feriegjester bekymret seg for mye trafikk og dårlige forhold for syklende langs Øyenkilveien i Fredrikstad. Onsdag åpnet 1400 meter gang- og sykkelvei på strekningen fra Møklegård til Øyenkilen - til stor glede for de frammøtte. Prosjektet i regi av Bypakke Nedre Glomma har, som man skjønner, vært etterlengtet. Veien har […]...

 • 14. juli 2017 Trafikkopplæring (sykkel) på Inspiria Science Center

  Prosjektet omfatter sykkelbane med "miniby" på Inspiria i Sarpsborg. Hensikten er å legge til rette for et anlegg hvor trafikkregler kan læres på en trygg måte. Test og utlån av el-sykkel er også en del av prosjektet....

 • 12. juli 2017 Sykkeltelledugnad

  Sykkeltelledugnaden er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom TØI og en rekke norske sykkelbyer. Prosjektet har sitt utspring i de ulike byenes behov for å forstå mer om sykkelbrukens hvem, hvor og hvordan, samt TØI sitt ønske om å få bredere datatilgang om sykkelbruken for modelleringer osv. Utføres 2017....

 • 12. juli 2017 Kryssutbedring av Grotterødgata x Storgata/R.A. gate

  For å få tryggere forhold for syklister, er krysset ved Grotterødgata og Storgata i Sarpsborg utbedret. Utbedringen omfatter senking av kantstein, oppmerking, mm....

 • 12. juli 2017 Økt bruk av el-sykler

  Prosjektet omfatter diverse tiltak for å fremme bruk av el-sykkel, blant annet et pilotprosjekt hvor 6 el-sykler er utlånt til ansatte ved ulike skoler i Fredrikstad. Andre tiltak omfatter en planlagt ladestasjon og testløype for el-sykler på Inspiria vitensenter i Sarpsborg, som også er den sentrale aktøren og knutepunktet i el-sykkelsatsningen i Nedre Glomma....

 • 12. juli 2017 Piggdekk-kampanje, sykkel

  Det ble i 2015 utført en piggdekk-kampanje i regi av Sykkelbyen Nedre Glomma. Kampanjen omfattet blant annet gratis dekkskift....

 • 12. juli 2017 Fortau, Skjærviken

  Tiltaket ble utført for å sikre adkomst til bussholdeplass langs fv.110 Haldenveien, i Skjærviken....

 • 12. juli 2017 Sammenhengende fortau ved Fredrik II vgs / Knipleparken

  Det ble bygd ca 30 meter fortau som en manglende link mellom to strekninger med eksisterende fortau langs fv. 409 Veumveien....

 • 12. juli 2017 Sykkelparkering Sarpsborg Stasjon

  Våren 2016 ble sykkelparkering og -verksted opprettet ved Sarpsborg stasjon. Les mer om Pedalen Sykkelverksted her!...

 • 12. juli 2017 Sykkelparkering i Fredrikstad

  Fredrikstads gågate med sidegater skal utstyres med flere sykkelparkeringer. Foreløpig er det etablert parkeringer ved Stortorvet, inngangen til gågata, ved McDonalds og ved Chocoloco. Les mer her!...

 • 12. juli 2017 Sykkelrute 9 i Sarpsborg: Sandesund – Spikerbukta

  Sykkelfelt er anlagt fra Storgata og ned mot Paddekummen i Sarpsborg....