• 2. januar 2019 Inspirert av Sarpsfossen

  Med videografikk og lys, kunstnerisk inspirert av Glomma og Sarpsfossen, skal reisende fra Sarpsborg bussterminal ønskes lykke til på bussturen. Det var noe av det kunstner Svein Pålsson hadde i tankene da han vant oppdraget med å utsmykke venterommet og sporområdet på bussterminalen i Sarpsborg. Fredag før jul var det kald reåpning av terminalområdet. Den […]...

 • 27. november 2018 Bane NORs anbefaling for nytt dobbeltspor er klar

  Bane NOR og Statens vegvesen er ferdige med utredningene for nytt dobbeltspor og vei på strekningen Seut-Rolvsøy. Utredningsmaterialet er nylig sendt til Fredrikstad kommune for videre behandling. InterCity-satsingen skal gi et nytt og bedre togtilbud til de reisende med kortere reisetid, flere avganger og færre togforsinkelser. Siden 2016 har Bane NOR utredet alternative løsninger mellom […]...

 • 14. juli 2017 Utredning av busstilbudet i Nedre Glomma

  Prosjektet gjelder utforming av det lokale og regionale busstilbudet. Lokalisering av holdeplasser, tilførselsveier og vurdering av annen infrastruktur som er viktig for effektiv drift av kollektivtilbudet vil også inngå i oppdraget. Les mer om kollektivutredningen her....

 • 12. juli 2017 Demonstrasjon av førerløse busser

  22 og 23 september 2017 er det planlagt demonstrasjon av førerløse busser i Sarpsborg. Demonstrasjonen vil skje langs en avsperret trasé i byens gater, og vil være åpen for publikum. Mer info kommer!...

 • 12. juli 2017 Nye holdeplasstavler

  Selv om stadig mer av dagens ruteinformasjon er elektronisk, er det fortsatt viktig med god og oversiktlig informasjon på holdeplassene. Vi planlegger å oppgradere dagens holdeplasstavler, med forbedret design og mer relevant informasjon, som linjekart, prisoversikt og kontaktinfo....

 • 11. juli 2017 Direktebuss mellom byene

  Som en prøveordning fra 2016 kjøres det direktebusser mellom Sarpsborg og Fredrikstad, med tre avganger hver vei i rushtiden....

 • 11. juli 2017 Tilskudd til nye ruter til Kalnes

  Et éngangs belønningstilskudd ble gitt til de nye rutene til Kalnes, i 2015....

 • 11. juli 2017 Utvide rutetilbudet på Byferga i Fredrikstad

  Ny ferge ble innkjøpt 2014, antall avganger er økt, og byfergene er gjort gratis å reise med for alle. Noe av midlene brukes også på bygging og oppgradering av fergeleier....

 • 11. juli 2017 Frekvensøkning på Glommaringen i rush

  Glommaringens avganger er økt til 7/8 avganger per time i rush, om morgenen og ettermiddagen....

 • 11. juli 2017 Innføre Nedre Glomma-kort (rabatt på arbeidsreiser)

  Felles busskort for Nedre Glomma er innført. Tidligere takstsone 1 og 2 ble fra februar 2015 erstattet med et kort som kan brukes på tvers av kommunegrensen Sarpsborg/Fredrikstad....

 • 10. juli 2017 Kontantløse bankterminaler i bussene

  Hensikten med prosjektet er å etablere et system for enklere og raskere betaling på buss. Foreløpig er dette tenkt gjennomført ved å montere nye terminaler i bussene. Denne type terminaler fungerer ved at kunden holder bankkortet opp til en leser som aktiverer kortet automatisk, slik at betalingen fullføres umiddelbart....

 • 10. juli 2017 Oppgradering av holdeplasser

  En rekke bussholdeplasser skal oppgraderes for å tilpasses dagens busser, og gis økt brukervennlighet for alle. Prosjektet starter opp i 2017, med holdeplasser langs rv.111....