Prosjekter

Vi jobber med å presentere våre prosjekter på denne siden.

Prosjekter gjennomført med belønningsmidler

 

Tabellen viser prosjekter gjennomført med belønningsmidler i 2020. Tabellen er ikke fullstendig.

HvaHvor myeHvor
Bussruter og frekvens17 millioner krBegge byer
Økt frekvens på linje 114, 115 og 11615 millioner krFredrikstad
Etablering og oppgradering holdeplasser, leskur 1,9 millioner krBegge byer
Drift og infrastruktur, ferger12, 1 millioner krFredrikstad
Tiltak for passasjerer på buss9,3 millioner krBegge byer
Sanntidsskjermer og informasjonsystem4,5 millioner krBegge byer
Mobilitetsprosjektet HjemJobbHjem4,7 millioner krBegge byer
cHverdagen mobilitetsprosjekt0,2 millioner krBegge byer
Smart Mobility Grålum0,3 millioner krBegge byer
Sykkeltiltak Sarpsborg3,6 millioner krSarpsborg
Sykkeltiltak Fredrikstad - drift og vedlikehold5,3 millioner krFredrikstad
Sykkelsatsning - Inspiria1 million krBegge byer
Bysyklær - etablering og drift1,9 millioner krBegge byer

 

Tabellen viser prosjekter gjennomført med belønningsmidler i 2019. Tabellen er ikke fullstendig.

HvaHvor myeHvor
Driftstilskudd til buss + holdeplasser langs rv. 2218,5 millioner Begge byer
Driftstilskudd til fergene + investering ferge/fergeleie6,8 millionerFredrikstad
Testferge Ålekilen1,8 millionerFredrikstad
Sykkeltiltak i Sarpsborg0,7 millionerSarpsborg
Sykkeltiltak i Fredrikstad0,2 millionerFredrikstad
Tilskudd til sykkelesenter - Inspiria1 millionBegge Byer
Oppgradering sykkelveier i Sarpsborg3,1 millionSarpsborg
Oppgradering sykkelveier i Fredrikstad0,7 millionerFredrikstad
Oppgradering sykkelveier i Fredrikstad0,7 millionerFredrikstad
Snarveier til bussholdeplasser0,5 millionerSarpsborg
HjemJobbHjem - mobilitetstiltak1,4 millionerBegge byer
Innfartsparkering ved knutepunkt6,7 millionerFredrikstad
Innfartsparkering ved knutepunkt6,7 millionerFredrikstad
Langtidsparkering i Torsbekkdalen, Østre bydel, boligsoneparkering og utredning av p-hus i sentrum0,5 millionerSarpsborg

For tidligere års gjennomførte prosjekter med belønningsmidler, se årsrapporter. 

Prosjekter gjennomført i fase 1 av Bypakke Nedre Glomma

StatusProsjektFinansieringKommune
GjennomførtEksempel: Rv.110 Undergang ved Rakkestadsvingen46,3Fredrikstad
GjennomførtFv. 130 GS-vei Begbyveien - Borge skole33,7Fredrikstad
GjennomførtFv. 1116 Buskogen - Alshus31,3Fredrikstad
GjennomførtFv. 1106 Møklegård - Øyenkilen38,9Fredrikstad
PågåendeRv. 22 Kollektivfelt Årum bru104,0Fredrikstad
GjennomførtRv. 22 Ensidig kollektivfelt Vardeveien - Sundløkka9,4Fredrikstad
GjennomførtRv. 110 Ørebekk - Simo817,1Fredrikstad
GjennomførtFv. 118 Sandbakken - Skjeberg73,0Sarpsborg
PågåendeE6 Utvidet Park & Ride Lekevollkrysset11,6Sarpsborg