På denne siden finner du en oversikt over prosjekter og tiltak gjennomført av Bypakke Nedre Glomma

 

Prosjekter, Bypakke Nedre Glomma Fase 1

En oversikt over prosjektene i Bypakke Nedre Glomma Fase 1.

- Prosjektene har ulik status: ferdig bygd, under bygging, og under planlegging.
- Kostnadene som presenteres er ikke endelige for de prosjektene som ikke er ferdig bygd.
- Finansieringskildene er ikke lik for alle prosjekter, ikke alle prosjekter er finansiert med en andel av bompenger.
TypeNavnKostnad MNOKKommune
PlanleggingPlanlegging av store prosjekter i neste fase116,5
PlanleggingPlanlegging av programområdetiltak - Riksvei19,8
PlanleggingPlanlegging av programområdetiltak - Fylkesvei14,2
Gående og syklendeRv. 110 Undergang ved Rakkestadsvingen46,3Fredrikstad
Gående og syklendeFv. 130 GS-vei Begbyveien - Borge skole33,7Fredrikstad
Gående og syklendeFv. 1116 Buskogen - Alshus31,3Fredrikstad
Gående og syklendeFv. 1106 Møklegård - Øyenkilen38,9Fredrikstad
Gående og syklendeFv. 118 Sandbakken - Skjeberg73,0Sarpsborg
KollektivKollektivfelt Årum bru104,0Fredrikstad
KollektivRv. 22 Ensidig kollektivfelt Vardeveien - Sundløkka9,4Fredrikstad
KollektivE6 Utvidet Park & Ride Lekevollkrysset11,6Sarpsborg
Stort ProsjektRv. 110 Ørebekk - Simo817,1Fredrikstad

 

Gjennomførte prosjekter, Belønningsordningen

TypeNavnKostnad MNOKKommune
BilrestriktivtPellygata/Kirkegata bedre tilrettelegging for buss og sykkel
1,66Sarpsborg
BilrestriktivtFv. 118 Kollektivprioritering i 3 lyskryss
1,93Sarpsborg
BilrestriktivtEtablere bussvei Ambjørnrød - Gluppe0,38Fredrikstad
BilrestriktivtSykkelrute 10: Bussterminale - Sandesund8,85Sarpsborg
BilrestriktivtSykkelparkering i sentrum1,06Fredrikstad
BilrestriktivtInnføring av boligsoneparkering i sentrum0,27Sarpsborg
BilrestriktivtUtrede felles regional parkeringspolitikk1,26
BilrestriktivtOppgradere gågate15,0Sarpsborg
BilrestriktivtOppruste Glengsgata, forbedring for gange og sykkel1,67Sarpsborg
BilrestriktivtSmart Mobility Grålum0,97Sarpsborg
BilrestriktivtP-politikk for Østre bydel1,0Sarpsborg
BilrestriktivtFelles P-politikk3,7
KollektivtransportTiltak for bedre fremkommelighet for buss10,99
KollektivtransportInnføring av Nedre Glomma kort7,0
KollektivtransportFrekvensøking på Glommaring i rush40,0
KollektivtransportØkt bruk av fergene24,03Fredrikstad
KollektivtransportTilskudd til nye bussruter til Kalnes3,0
KollektivtransportOppgradering av bussterminal2,5Sarpsborg
KollektivtransportDirektebuss mellom byene4,09
KollektivtransportUtredning av busstilbudet i Nedre Glomma2,0
KollektivtransportDemonstrasjon av førerløse busser0,33
KollektivtransportOppgradere bussholdeplasser0,54
KollektivtransportKontaktløse bankterminaler i bussene0,56
KollektivtransportNye tavler på bussholdeplasser1,04
KollektivtransportEkstra midler til busstransport, nye ruter5,25
KollektivtransportUtrede førerløse busser0,25
KollektivtransportDriftstilskudd buss9,66
KollektivtransportTiltak for passasjerer18,7
KollektivtransportFergedrift3,88Fredrikstad
KollektivtransportEtablere sanntidsinformasjon på bussholdeplasser6,9
Sykkel og GangeUtbedring av Glommastien7,62
Sykkel og GangeSykkelrute 2 og 1C - Lisleby Allé2,38Fredrikstad
Sykkel og GangeSykkelrute 19 Trosvik - Trara0,04Fredrikstad
Sykkel og GangeSykkelrute 5 Etablere Park & Ride Skåra1,7Fredrikstad
Sykkel og GangeSykkelrute 3 Sentrum - Hafslundøy35,19Sarpsborg
Sykkel og GangeSykkelrute 9 Sandesund - Spikerbukta0,42Sarpsborg
Sykkel og GangeUtrede indre sentrumsring0,8Fredrikstad
Sykkel og GangeParallelloppdrag Grønli st. og Sarpsborg st,1,2
Sykkel og GangeSykkelparkering jernbanestasjon1,43Sarpsborg
Sykkel og GangeTrafikkopplæring ved Inspiria4,73
Sykkel og GangeForlenget sykkelfelt i Korsgata1,71Sarpsborg
Sykkel og GangeGS-vei langs Rokkeveien0,5Sarpsborg
Sykkel og GangeSykkelkurs for innvandrerkvinner0,025
Sykkel og GangeSammenhengende fortau ved Fredrik II/Knipleparken0,18Fredrikstad
Sykkel og GangePiggdekkkampanje for sykkel 20150,086
Sykkel og GangeEl-sykkeltilbud på Inspiria1,39
Sykkel og GangeUtredning av bysykkelordning0,37
Sykkel og GangeKryssutbedring Grotterødgata X Storgata/R.A.gate0,84Sarpsborg
Sykkel og GangeSykkeltelledugnad0,2
Sykkel og GangeOppgradering av eksisterende sykkelveinett5,0
Sykkel og GangeSertifisere rådhus som sykkelvennlig arbeidsplass0,2
Sykkel og GangeSkilting av GS-veier0,24
Sykkel og GangeReasfaltering1,39
Sykkel og GangeOppfølging av hovedsykkelplan0,43
Sykkel og GangeSykkelsenter ved Inspiria1,0
Sykkel og GangeOppgradering av sykkelveinett0,48
Sykkel og GangeSykkelsatsing1,11