Ofte stilte spørsmål

 • Bedriften må ha eget organisasjonsnummer og tilhørende kontoradresse i Sarpsborg eller Fredrikstad kommune
 • Målet om å redusere bruken av personbil må være forankret i bedriftens ledelse
 • Bedriften må ha en fast kontaktperson for å administrere ordningen
 • Minst 60 prosent av de ansatte i bedriften må ha gjennomført reisevaneundersøkelsen
 • Det må signeres en samtykkeavtale for at HjemJobbHjem kan håndtere personopplysninger
 • De ansatte i bedriften må i felleskap med ledelsen og HjemJobbHjem utarbeide en aktivitetsplan for å redusere bruken av bil til og fra jobb og i arbeidsreiser
 • Reisevaneundersøkelsen skal gjennomføres før vi setter i gang med HjemJobbHjem-aktiviteter og deretter er det en årlig undersøkelse
 • Minst 75 prosent av de ansatte må svare på den første reisevaneundersøkelsen, og minst 60 prosent må svare på de årlige undersøkelsene
 • Bedriften betaler 10 kroner per ansatt per måned
 • Ansatte kan om de ønsker, kjøpe en personlig reisebillett til 199 kroner per måned

Bedrifter som ønsker å bli med i ordningen, kan søke om å bli medlem ved å fylle ut dette skjemaet. Vi i HjemJobbHjem-teamet vil ta kontakt for en prat der vi presenterer oss for hverandre og blir enige om den videre prosessen. Når det formelle er på plass, gjennomføres en reisevaneundersøkelse. Vi krever at minst 75 prosent av de ansatte svarer på denne før vi setter i gang med aktiviteter. Reisevaneundersøkelsen gir oss nyttig informasjon om reisevanene i bedriften og hjelper oss til å sette inn bedre tiltak for å nå målet om at flere skal velge å gå, sykle og reise kollektivt.

 • Aktiviteter som skal hjelpe deg til oftere å velge å gå, sykle eller reise kollektivt
 • Tilgang på HjemJobbHjem-billetten. Med den kan du reise så mye du vil med buss i hele Østfold i en hel måned for 199 kroner
 • Du bidrar til å løse transportutfordringene i Nedre Glomma og til en litt grønnere hverdag for oss alle