Mobilitetspakken

Som ansatt i en HjemJobbHjem-bedrift får du tilbud om flere ulike aktiviteter gjennom året. Hvilke aktiviteter som tilbys i din bedrift, avtales i samarbeid med bedriftens kontaktperson og oss i HjemJobbHjem. Aktivitetene skal motivere ansatte til å velge noe annet enn bilen på reiser til og fra jobb.

I dag tilbyr vi dette i mobilitetspakken:

Lurer du på om el-sykkel er noe for deg? På Inspiria Science Center kan du teste ulike sykkeltyper på Norges eneste elsykkelbane. Når HjemJobbHjem-ansatte inviteres på sykkelglededag, får de tilgang på masse kompetanse om sykling, elsykler, kjøps- og leasingmuligheter med mer. Inspiria lager en dag der gode opplevelser med kollegaer står i fokus. Det tilbys enkel servering og gis mulighet for en uhøytidelig konkurranse.

Blir du irritert når andre ikke bruker blinklys? Synes du ofte at bilister ikke tar hensyn? Sykler du i kollektivfeltet? Flere syklister er bra for folkehelsen, miljøet og samfunnet – men hva med sikkerheten når det blir flere som deler veiene? De alvorligste sykkelulykkene skjer fordi syklister blir oversett, selv om det er fullt dagslys, og ulykkene skjer oftest i bynære strøk. Hva kan du gjøre for å bedre egen sikkerhet på sykkel? Kurset er både teoretisk og praktisk. På kurset bruker vi elsykkel, utlån av elsykkel og hjelm inngår i kurset. Vi er både innendørs og utendørs. Kurset passer for alle, også for deg som ikke har brukt elsykkel tidligere.

Ved overgangen til en ny årstid er det smart å gjøre en liten sjekk av sykkelen. Virker sykkellykta, er kjedet smurt og piggdekkene på plass? Sammen med Pedalen kommer HjemJobbHjem til bedriften med servicevogn, kunnskap og god stemning.

Mange lurer på om elsykkel kan være et alternativ for reiser til og fra jobb. HjemJobbHjem-bedrifter kan låne vår sykkelcontainer for å gi de ansatte mulighet til å teste ut dette i en periode. Sykkelcontaineren kommer til bedriften fylt opp med litt ulike elsykler , så den ansatte kan finne den sykkelen som passer til sitt bruk. Hva med å bytte ut et par biloppstillingsplasser med denne fine containeren?

Leasing av elsykler kan være et godt alternativ for mange når bilen skal velges bort. Inspiria Science Center kjenner til ulike ordninger og kan gi HjemJobbHjem-bedrifter gode råd om mulighetene som finnes. En leasingavtale gjør elsykler tilgjengelig for flere!

HjemJobbHjem-bedrifter som vil tilby sine syklende ansatte bedre forhold, kan søke om tilskudd til å etablere sykkelparkering. Hovedregelen er at HjemJobbHjem bidrar med maksimalt halvparten av kostnadene og inntil 50 000 kroner. Søknader vurderes fortløpende.

Mange kjører helt alene i bilen til jobb, mens kollegaen kommer rett bak og helt alene i sin bil. Inspiria Science Center kan gi bedriftene råd for å fylle opp bilene til og fra jobb. En bil parkert hjemme, er en bil mindre på veiene!

Alle ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter får tilbud om å kjøpe HjemJobbHjem-billetten. Dette er en personlig bussbillett som gjelder for reser i hele Østfold i en måned. HjemJobbHjem-billetten kjøpes som en mobilbillett.

I tillegg til aktivitetene og HjemJobbHjem-billetten, gjennomføres det årlige reisevaneundersøkelser i HjemJobbHjem-bedrifter. Kunnskapen fra reisevaneundersøkelsene hjelper oss til å legge bedre til rette for at flere skal velge å reise bilfritt.