Bedriftsavtale

Hvilke bedrifter kan bli HjemJobbHjem-bedrift?

Alle bedrifter med kontoradresse i Sarpsborg eller Fredrikstad kommuner kan søke om å bli med i HjemJobbHjem-ordningen.

Fordeler for bedriftene

Som HjemJobbHjem-bedrift får de ansatte hjelp og verktøy til å endre sine reisevaner. Vi vil at personbilen skal stå litt oftere og at de ansatte velger å gå, sykle eller kjøre kollektiv til og fra jobb. Aktive ansatte = blidere og friskere ansatte!

Det gjennomføres reisevaneundersøkelser blant de ansatte. Dette gir oss nyttig informasjon som bedriftene får tilgang på.

Ved å være en HjemJobbHjem-bedrift viser dere at bedriften med sine ansatte tar samfunnsansvar og bidrar til de endringene som må til for at vi skal ha en attraktiv og bærekraftig region.

 

Hva koster det å være en HjemJobbHjem-bedrift?

Bedrifter som inngår en avtale betaler 10 kroner i måneden per ansatt.

 

Fordeler for de ansatte

I nært samarbeid med bedriften sørger vi i HjemJobbHjem for god informasjon og flotte aktiviteter for å motivere de ansatte til å endre reisevaner. Eksempler på tiltak som kan gjennomføres er utlån av el-sykler, fagkvelder, sykleglededager, vår- og høstsjekk av sykkelen og mye mer. Det er Inspiria Science Center som er sykkelekspertene i HjemJobbHjem og aktivitetstilbudet er under utvikling.

Ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter får tilbud om å kjøpe HjemJobbHjem-billetten som er en personlig månedsbillett fra Østfold kollektivtrafikk til 199 kroner. Med HjemJobbHjem-billetten kan de ansatte reise hvor mye de vil med buss i hele Østfold.