Synlig syklist

På en litt grå og hustrig oktobermorgen fikk drøye 40 syklister en vennlig påminnelse om å huske å utstyre syklene sine med lykter. I de mørke morgentimene den 25. oktober var politiet nemlig godt synlige sammen med Bypakke Nedre Glomma og Syklistenes Landsforeningen i Borregaardsbakken i Sarpsborg.   - Vi ønsker å...

Fem nye år med samarbeid for Nedre Glomma

Partene i Bypakke Nedre Glomma signerte fredag avtalen som sikrer fem nye år med samarbeid for bedre framkommelighet, bedre miljø og samordnet byutvikling.   Den reviderte samarbeidsavtalen ble undertegnet av Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen under styringsgruppemøtet fredag formiddag.   - Det nytter - De fem årene som har gått,...

Nyåpnet sykkelbru over Seutelva. Foto: Statens vegvesen

Sykkelbru over Seutelva

Onsdag 28.september åpnet en midlertidig bru for gående og syklende over Seutelva ved Ørebekk. Myke trafikanter får dermed et alternativ til veien om Floabrua.  I anleggsperioden for ny riksveg 110 Ørebekk-Simo må trafikken ledes over Seutelva på midlertidige bruer, mens byggingen av ny firefeltsbru pågår.   - I sommer åpnet vi en midlertidig bru...

Europeisk mobilitetsuke. Hva skjer?

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner markerer Europeisk mobilitetsuke for niende gang i 2016. Her er programmet! Hensikten er å rette søkleyset på miljøvennlig bytransport og god byutvikling.    Gjennom samarbeidet i Bypakka i Nedre Glomma gjennomføres både fysiske tiltak og en rekke holdningsskapende kampanjer gjennom året. Den årlige Mobilitetsuka er ledd i dette...

Car Park Challenge – kan du la bilen stå?

Car Park Challenge er en kampanje fra Bypakke Nedre Glomma for å skape refleksjon og bevisstgjøring om bilbruk. Målet er å få så mange som mulig til å parkere bilen og i stedet sykle, gå eller bruke kollektivtransport når de har mulighet.   Her i Østfold kjører vi nemlig mye bil. Selv...

Åpent møte fylkesvei 109

Velkommen til åpent informasjonsmøte om planene for fylkesveg 109 i Fredrikstad. Statens vegvesen orienterer om reguleringsplanen. I tillegg blir det informasjon om grunnerver og rettigheter ved innløsning av eiendommer.   Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om planene for fylkesveg 109 mellom Råbekken og Hatteveien i Fredrikstad.   Tid: Onsdag 15. juni 2016, klokken 14.00...

Folkemøter i Sarpsborg og Fredrikstad

Jernbaneverket inviterer til åpne møter i forbindelse med varsling av oppstart og høring av planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt InterCity dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg.   Alle er velkomne: • Sarpsborg: 31. mai 2016. kl. 19: 00, Tune rådhus, Tuneveien 95. • Fredrikstad: 1. juni 2016. kl. 19:00, Litteraturhuset, Storgaten 11. Planprogrammet omfatter også...

Gratis vårsjekk av sykkelen

Lørdag 9. april gjør vi syklene klare til årets Sykle til jobben-aksjon med gratis vårsjekk av byens sykler.   Byens sykkelverksteder sjekker bremser, gir, luft, kjede og lys. Reparasjoner tas ikke, men alle kan booke tid med verkstedene.   I tillegg får du • Informasjon om Sykle til Jobben-aksjonen • Utdeling av sykkeltrekk • Demonstrasjon av...

Trygg sykkelparkering ved Sarpsborg jernbanestasjon

Trygg sykkelparkering ved Sarpsborg jernbanestasjon

Pendler du med tog fra Sarpsborg jernbanestasjon? Nå kan du parkere sykkelen din ved stasjonen – det gamle godshuset litt sør for stasjonsbygningen er blitt sykkelhotell med plass til 100 sykler.   Sykkelparkering og reparasjoner Vegg i vegg med sykkelparkeringen holder Pedalen sykkelverksted til. Her kan du få sykkelen din reparert mens du...