Hva skjer i mobilitetsuka?

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner markerer Europeisk mobilitetsuke for tiende gang i 2017. Her er det som skjer i år! Hensikten er å rette søkleyset på miljøvennlig bytransport og god byutvikling. Gjennom samarbeidet i Bypakka i Nedre Glomma gjennomføres både fysiske tiltak og en rekke holdningsskapende kampanjer gjennom året. Den årlige Mobilitetsuka er...

Selvkjørende buss hvit

Fremtidens transportløsninger – velkommen til seminar!

Fredag 22. september inviterer vi til fagseminar om framtidens transportløsninger. Av interesse for deg eller din bedrift?   Det er næringslivet i Sarpsborg og Fredrikstad, partene i Bypakke Nedre Glomma,  Acando, Tekna og prosjektet Smart Mobilitet Sarpsborg har gått sammen om å arrangere et frokostseminar som fokuserer på framtidens transportløsninger. Vi får...

Byjubileum Fredrikstad

Trygg sykkelparkering under byjubileet

Fredrikstad fyller 450 år, og for at du som syklist skal kunne parkere trygt under feiringen, sørger vi for egne, bemannede sykkelparkeringer under Fredrikfesten.   Sykkelparkering ved Cicignon fergeleie og Taxitråkka i sentrum   Det blir bemannet sykkelparkering på Cicgnon fergeleie på følgende dager: 8. september 9. september 12. september 15. september   I tillegg blir...

Kristoffer er heldig vinner av elsykkel

Kristoffer vant elsykkel

Sykle til jobben-aksjonen er over for i år, og vi takker alle for en suveren innsats under årets aksjon. Etter at aksjonen nå er avsluttet er flere premier trukket, og  heldige vinnere er kontaket av Sykle til jobben-aksjonen. En av de heldige  er bosatt i Fredrikstad, og fredag  hentet han sin premie...

På sykkel på torvet i Fredrikstad

Byutredning Nedre Glomma

All vekst i persontransporten i de større byene i Norge skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. For å belyse hvilke virkemidler som er nødvendige for å oppfylle målet i Nedre Glomma, er det nå satt i gang et faglig utredningsarbeid.   Byutredning - hensikt   Byutredningen skal gjennomføres i byområder som er aktuelle...

Kollektivutredning for Nedre Glomma

Enklere, raskere og oftere. Det er målet med omleggingen av kollektivsystemet i Nedre Glomma-regionen. Nå har eksterne konsulenter lagt fram sitt forslag – et forslag som nå skal slipes, behandles og foredles av både kommune- og fylkespolitikere.   I grove trekk er dette anbefalingen fra konsulentselskapet Ubanet Analyse, som har arbeidet fram...

Parkeringsutredning for Nedre Glomma

Forslag om ny parkeringspolitikk skal bidra til styrking av sentrumsområdene som sosiale, kulturelle og kommersielle arenaer, og skal være i tråd med de føringer som ligger i målet om nullvekst for personbiltrafikken og i forventninger til kommende byvekstavtaler.   På oppdrag fra Bypakke Nedre Glomma er det derfor gjennomført en parkeringsutredning, og...

Bysykkelutredning for Nedre Glomma

I Nedre Glomma gjennomføres daglig ca 340 000 reiser. Sykkelandelen er på fem prosent – noe som utgjør ca. 17 000 sykkelreiser per dag. Målet er å nå en sykkelandel på 12 prosent.   For å få til det må vi legge godt til rette for sykling slik at vi kan...

Syjke til Idyllfestivalen

Trygg sykkelparkering under IDYLLFESTIVALEN

Lørdag 17. juni braker det løs på Stortorvet i Fredrikstad. Da gjester store artister byen og det blir masse liv. Fredrikstad kommune sperrer av St. Hans gate hvor du kan parkere sykkelen din i en bevoktet sykkelparkering under festivalen.   - Vi oppfordrer alle til å ta seg til byen enten til...

På sykkel - Rolvsøysund bru

Ledig stilling som prosjektrådgiver

Bypakke Nedre Glomma trenger en ny, engasjert medarbeider i fast stilling.   Vil du få flere til å velge å kjøre buss, sykle og gå i Sarpsborg og Fredrikstad?   I Bypakke Nedre Glomma har Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Statens vegvesen og tidligere Jernbaneverket inngått en samarbeidsavtale om felles areal- og transportutvikling....