På sykkel i Sarpsborg

Bli med på sykkeltelledugnad

Sykkeltelledugnad i Fredrikstad og Sarpsborg - vi vil gjerne ha deg med!   Transportøkonomisk institutt (TØI) og Sykkelbyen Nedre Glomma gjennomfører en sykkeltelledugnad for å finne ut mer om syklistene og deres reisevaner. For å få gode resultater er det viktig at nok syklister vil være med på dugnaden.   Datainnsamlingen skjer ved hjelp...

Gratis byferge i Fredrikstad.

Fredrikstad landets mest attraktive by

Fredrikstad er kåret til landets med attraktive by 2017. Gratulerer!   På nettsiden til Fredrikstad kommune sier ordfører i Fredrikstad Jan-Ivar Nygård:   – Dette er først og fremst veldig morsomt. Samtidig er det en anerkjennelse og et signal om at grepene vi har gjort i Fredrikstad de siste årene har tatt oss i...

Ekstra belønningsmidler

Nedre Glomma er tildelt 10 millioner i ekstra belønningsmidler.   I mars 2017 søkte partene i bypakkesamarbeidet Samferdselsdepartementet om ekstra belønningsmidler.  Midlene er nå fordelt mellom de fem største byområdene i Norge og Nedre Glomma er tildelt 10  millioner. Midlene skal gå til:   Sykkeltiltak Økt bruk av personfergene i Fredrikstad Økt kollektivtransport ...

På sykkel i Sarpsborg

Store sykkelplaner

Sarpsborg og Fredrikstad har i all hovedsak et flatt landskap og godt klima. Likevel er vi blant de dårligste i landet til å velge å sykle i stedet for å kjøre bil. Reisevaneundersøkelse viser sykkelandelen av alle reiser i Nedre Glomma er fem prosent, med tre prosent i Sarpsborg og...

Anbefaler jernbane- og veialternativer til videre utredning

Bane NOR, Statens vegvesen og rådmennene i Østfold, Fredrikstad og Sarpsborg har lagt fram sine vurderinger av hvilke mulige traseer for dobbeltsporet jernbane gjennom Nedre Glomma samt sentrale veistrekninger i byene som skal utredes videre.   Dette framgår av et saksframlegg fra rådmannsutvalget til styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma, som er offentliggjort...

Riksvei 110

Sambruksfelt endres til kollektivfelt på riksvei 110 i Fredrikstad

Sambruksfeltet (2+) mellom Rakkestadsvingen og rundkjøringen på østsiden av Fredrikstadbrua blir nå kollektivfelt. Endringen skjer natt til fredag 21. april.   Feltet blir en forlengelse av det nye kollektivfeltet som åpnet på riksvei 111 mellom Fjellstad og Rakkestadsvingen tidligere i april.   - Sambruksfeltet gjøres om til kollektivfelt for at bussene skal få bedre...

Nytt kollektivfelt i Fredrikstad åpnet

Fredag formiddag 7. april åpnet et nytt kollektivfelt på riksvei 111 mellom holdeplassene Fjellstad og Rakkestadsvingen. Dette vil gi bedre framkommelighet for buss, og mer forutsigbar reisetid.    Riksveg 111 mellom Sarpsborg og Fredrikstad er en viktig for kollektivtrafikken. Den trafikkeres blant annet av «Glommaringen», som har avganger hvert 8. minutt i...

Bypakkekonferansen 2017

Bypakkekonferansen: – Dere er på god vei

- Vi må fortette byene enda mer, gjøre det enklere å bruke sykkel og kollektivtransport. Og slutte å bygge kjøpesentra utenfor sentrum. Gjør vi det, kommer biltrafikken til å gå ned.  Det var hovedbudskapet til Aud Tennøy. Hun jobber i Transportøkonomisk Institutt og var en av innlederne under den årlige...

Gratis vårsjekk av sykkelen

Nå gjøres syklene i Sarpsborg og Fredrikstad klare til årets Sykle til jobben-aksjon med gratis vårsjekk. Byens sykkelverksteder stiller mannsterke opp i Fredrikstad lørdag 1. april og i Sarpsborg søndag 2. april.   Syklister i Sarpsborg og Fredrikstad kan få sjekket bremser, gir, luft, kjede og lys – reparasjoner tas ikke, men...