Informasjonsmøte om fylkesvei 109

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om planene for fylkesvei 109 forbi Yven i Sarpsborg. Vi orienterer om traséalternativene, og prosessen for videre planlegging. I tillegg blir det informasjon om grunnerverv og rettigheter ved innløsing av eiendommer.   Tid: Onsdag 23. november 2016, klokken 18.00 – 20.00 Sted: Greåker videregående skole, Fortunaveien 16, 1719 Greåker   Det blir først en...

Direktebussen

Direktebussen fortsetter

Bypakke Nedre Glomma har besluttet å videreføre tilbudet om direktebuss mellom Sarpsborg og Fredrikstad fram til sommeren 2017.   Linje 205 Direktebuss Sarpsborg–Fredrikstad ble startet i august som en forsøksordning med totalt 14 avganger i hver retning på hverdager. Tilbudet har halvtimesfrekvens fra begge bussterminalene mellom kl 0615–0845 og 1345–1715.   Bedre og raskere...

Åpne møter om parkeringspolitikk

Tirsdag 8. og onsdag 9. november inviteres det til til åpne møter om arbeidet med utredningen om felles parkeringspolitikk for Nedre Glomma. Konsulenter fra Via Trafik presenterer forslag til tiltak i en felles parkeringspolitikk for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.   En felles parkeringspolitikk i Nedre Glomma skal bidra til målet om nullvekst...

Gratis omlegging til sykkelpiggdekk

Javisst kan det være kaldt og mørkt å sykle på vinterstid, men nå hjelper vi de som ønsker å prøve seg på vintersykling i gang. Lørdag 12. november kl 11-15 tilbyr byenes sykkelforhandlere i samarbeid med Bypakke Nedre Glomma gratis omlegging og rabatt på sykkelpiggdekk til syklister som møter opp...

Synlig syklist

På en litt grå og hustrig oktobermorgen fikk drøye 40 syklister en vennlig påminnelse om å huske å utstyre syklene sine med lykter. I de mørke morgentimene den 25. oktober var politiet nemlig godt synlige sammen med Bypakke Nedre Glomma og Syklistenes Landsforeningen i Borregaardsbakken i Sarpsborg.   - Vi ønsker å...

Fem nye år med samarbeid for Nedre Glomma

Partene i Bypakke Nedre Glomma signerte fredag avtalen som sikrer fem nye år med samarbeid for bedre framkommelighet, bedre miljø og samordnet byutvikling.   Den reviderte samarbeidsavtalen ble undertegnet av Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen under styringsgruppemøtet fredag formiddag.   - Det nytter - De fem årene som har gått,...

Nyåpnet sykkelbru over Seutelva. Foto: Statens vegvesen

Sykkelbru over Seutelva

Onsdag 28.september åpnet en midlertidig bru for gående og syklende over Seutelva ved Ørebekk. Myke trafikanter får dermed et alternativ til veien om Floabrua.  I anleggsperioden for ny riksveg 110 Ørebekk-Simo må trafikken ledes over Seutelva på midlertidige bruer, mens byggingen av ny firefeltsbru pågår.   - I sommer åpnet vi en midlertidig bru...

Europeisk mobilitetsuke. Hva skjer?

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner markerer Europeisk mobilitetsuke for niende gang i 2016. Her er programmet! Hensikten er å rette søkleyset på miljøvennlig bytransport og god byutvikling.    Gjennom samarbeidet i Bypakka i Nedre Glomma gjennomføres både fysiske tiltak og en rekke holdningsskapende kampanjer gjennom året. Den årlige Mobilitetsuka er ledd i dette...

Car Park Challenge – kan du la bilen stå?

Car Park Challenge er en kampanje fra Bypakke Nedre Glomma for å skape refleksjon og bevisstgjøring om bilbruk. Målet er å få så mange som mulig til å parkere bilen og i stedet sykle, gå eller bruke kollektivtransport når de har mulighet.   Her i Østfold kjører vi nemlig mye bil. Selv...

Direktebussen

Direktebuss mellom Sarpsborg og Fredrikstad

Fra mandag 15. august går det direktebuss mellom Sarpsborg og Fredrikstad i rushtiden. Se etter den oransje bussen!   –Vi gjennomfører et forsøk med direktebusser mellom Sarpsborg og Fredrikstad i perioden 15. august – 31. desember. Hensikten er å redusere reisetiden for kunder som reiser mellom sentrum i de to byene, og...