InterCity-traseen skal gå innom byene

Samferdselsdepartenementet slår fast at InterCity-traseen gjennom Østfold skal gå innom byene.   På nettsiden til Østfold fylkekommune uttaler fylkesordfører Ole Haabeth:   - Nå bør all usikkerheten om konseptvalg være borte, og dermed kan man også gå i gang med å planlegge veitraseene gjennom byene. Dette bør også bidra til at også veiutbyggingen mellom Fredrikstad...

Bysykler i Sarpsborg og Fredrikstad

Vi vil gjerne ha dine innspill! Som del av arbeidet med bærekraftig transport i Nedre Glomma skal vi undersøke muligheten for et bysykkelsystem i Fredrikstad og Sarpsborg.   Delta i spørreundersøkelse Nå gjennomføres det en spørreundersøkelse for å se hvilket behov og hvilke ønsker som finnes hos de som bor i eller rundt kommunene....

På vei mot mål

Tiltakene i Bypakke Nedre Glomma for å redusere biltrafikken virker. Det framkommer av årsrapporten som nå er klar. Vi er på god vei, og målet om nullvekst i personbiltrafikken er foreløpig nådd.   Det kan vi lese i Årsrapporten for belønningsordningen i Nedre Glomma for 2016 som nå er klar.   Belønningstilskudd– til bedre...

Riksvei 110

Ny riksveg 110 Ørebekk-Simo åpner våren 2018

Åpningen av den nye firefeltsvegen blir utsatt på grunn av forsinkelser i anleggsarbeidet. Det medfører også utsatt åpning av bompengeringen i Fredrikstad.   Riksveg 110 Simo-Ørebekk skulle etter planen åpnes for trafikk 30.oktober 2017, ifølge kontrakten mellom Statens vegvesen og entreprenøren Park og anlegg AS.   - Vi opplever forsinkelser og mener det er...

Vil du være med å designe kollektivtilbudet?

Nå skal kollektivsystemet i Nedre Glomma og  for hele Østfold gjennomgås og ryddes opp i. Til det trenger Østfold kollektivtrafikk din hjelp!   Hvordan reiser du? Hvor reiser du? Hvorfor velger du som gjør? Hva skal til for at du i større grad reiser kollektivt, går eller sykler?   Dette er blant spørsmålene du vil få i en...

Gledelig nedgang i personbiltrafikken

- At vi nå kan påvise en nedgang i personbiltrafikken i Nedre Glomma siste år, er gledelig. Det viser at vi er på rett vei for å nå målene som ligger til grunn for store, statlige investeringer i vår region.   Det sier Ole Haabeth (fylkesordfører), Sindre Martinsen-Evje og Jon Ivar Nygård...

Rita <3 sykling og vant elsykkel

[caption id="attachment_1899" align="alignleft" width="500"] Vi gratulerer! Rita Giovann Jakobsen stakk med elsykkelen i julekalenderen til Sykkelbyen Nedre Glomma. Her hos Gaarder sykkelsport. Fv. Gry Rustad Pettersen, Anne Skauen (bak), Rita Giovann Jakobsen og Ragnar Frøland. Foto: Vibeke Weibell Eliassen[/caption] Student Rita Giovann Jakobsen stakk av med hovedpremien i julekalenderen til...

Byggestart for nytt kollektivfelt i Fredrikstad

Nå starter byggingen av et nytt kollektivfelt langs riksvei 111 mellom holdeplassene Fjellstad og Rakkestadsvingen. Kollektivfeltet skal sørge for bedre framkommelighet for bussene, og med det mer forutsigbar reisetid. Tiltaket er en del av Bypakke Nedre Glomma og skal stå ferdig våren 2017.   Riksveg 111 mellom Sarpsborg og Fredrikstad er en...

Pendlerparkering ved E6 på Grålum oppgradert

Mandag 19. desember åpnet den utvidede parkeringsplassen ved Lekevollkrysset i Sarpsborg - med doblet kapasitet.   - Pendlerparkeringen på Grålum har nå plass til over 100 biler, sier Steven Skjekkeland, byggeleder i Statens vegvesen. - Det er også satt opp sykkelstativ ved busskurene, slik at pendlerne kan låse sykkelen før de setter...

ÅRETS JULEKALENDER

Denne julekalenderen vil du ikke gå glipp av. Sykkelbyen Nedre Glomma lover premier hver dag og en elsykkel med piggdekk til en heldig vinner som trekkes på julaften.    I tillegg til elsykkelen kan du blant annet  vinne premier som er nyttig når du sykler i den kalde og  mørke tiden: Kvalitetshansker, lue som...