Trygg sykkelparkering ved Sarpsborg jernbanestasjon

Trygg sykkelparkering ved Sarpsborg jernbanestasjon

Pendler du med tog fra Sarpsborg jernbanestasjon? Nå kan du parkere sykkelen din ved stasjonen – det gamle godshuset litt sør for stasjonsbygningen er blitt sykkelhotell med plass til 100 sykler.   Sykkelparkering og reparasjoner Vegg i vegg med sykkelparkeringen holder Pedalen sykkelverksted til. Her kan du få sykkelen din reparert mens du...

På sykkel i Sarpsborg

Tråkk til og vinn!

Du var kanskje med på Sykle til jobben-aksjonen  i fjor? Aksjonen som skal få flere i aktivitet? Og som bidrar til bedre miljø og færre biler på veiene? Nå inviterer vi til å tråkke til og bli med på årets aksjon. Det er helt gratis for alle som jobber eller...

Riksvei 110

Endret kjøremønster på riksvei 110

Fra mandag 8. februar melder Statens vegvesen om at  trafikken på Mosseveien legges om mellom rundkjøringene ved Ørebekk og Mascot i Fredrikstad. Trafikken skal deretter ledes inn på Pancoveien, frem til den første delen av ny riksveg 110 åpner i juni 2017.   [caption id="attachment_845" align="alignleft" width="660"] Omkjøring via Pancoveien. Kart: Statens...

Rørd buss på Sykehuses Østfold Kalnes.

Fortsatt mindre vekst i biltrafikken

Nå foreligger Årsapport for belønningsordningen i Nedre Glomma, og trafikkregistreringer i 2015 viser at veksten i trafikken i Nedre Glomma fortsetter å flate ut.   Med unntak av 2014 har veksten (målt i årsdøgntrafikk) ligget på mellom to og fire prosent de siste årene. I 2014 viste målingene en mer dempet vekst...

Utfordrende grunnforhold langs trasé for ny fylkesveg 109 i Sarpsborg

I forbindelse med planleggingen av ny fylkesveg 109 er det gjort mer nøyaktige grunnundersøkelser i Yvenområdet. Resultatene viser såpass dårlige grunnforhold at det blir utfordrende å bygge to nye kjørefelt i samme trasé som eksisterende fv. 109 gjennom dette området.   Statens vegvesen jobber med reguleringsplanen for ny fylkesveg 109 fra Tindlund...

Ny prosjektleder i Bypakke Nedre Glomma

Ny prosjektleder i Bypakke Nedre Glomma   Mandag 18. januar startet Gry Rustad Pettersen som prosjektleder i samarbeidsprosjektet Bypakke Nedre Glomma.   Gry Rustad Pettersen kommer fra Fredrikstad kommune hvor hun har jobbet med byplanlegging. Som prosjektleder i Bypakke Nedre Glomma får hun ansvar for å koordinere samarbeidet aktørene mellom innenfor arealutvikling og tilrettelegging...

Vinnere av quizen

I samarbeid med Østfold kollektivtrafikk, arrangerte vi en quiz hvor man kunne utforske mulighetene for en enklere og mer miljøvennlig reise. Trekningen er nå foretatt, og vi kan gratulere 16 heldige vinnere!     1. premie: Gratis buss i 6 måneder Vinneren av 1/2 år gratis buss i hele Østfold, ble Hawra Vi gratulerer!     2....

Prøv vintersykling du, også!

Lørdag 21. november får du inntil 500,- avslag på nye piggdekk og gratis omlegging mens du venter.   Javisst kan det være kaldt og mørkt å sykle på vinterstid, og kanskje er det ikke for alle? Men er du en av dem som ønsker å prøve deg, hjelper vi deg i gang...

Den store kinodagen

Vi kommer, kommer du? På kinoens dag rettes i år oppmersomheten mot trafikksikkerhet og den satsningen som skjer på kollektivtransport, sykkel og gange  i  Nedre Glomma. Kommer du innom Fredrikstad kino, kan du få kjenne på kroppen hvor viktig bilbelte er og bli underholdt av Rune Beige og Arne Bajassen.   Det...