Åpent møte om Fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund

Åpent møte om fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund i Fredrikstad

Reguleringsplanarbeidet for fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund er underveis, og onsdag 22. mars inviterte Statens vegvesen til åpent informasjonsmøte for å presentere et innblikk i planprosessen så langt.   [caption id="attachment_2119" align="alignright" width="300"] Åpent møte om Fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund gjennomført 22. mars 2017. Foto: Pål Dixon Sandberg/Statens vegvesen[/caption] De fremmøtte ved Litteraturhuset i Fredrikstad fikk...

Fylkesvei 109 Råbekken-Rolvsøysund. Illustrasjon av sykkelvei med fortau ved siden av

Informasjonsmøte om planene for Rolvsøyveien i Fredrikstad

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om planene for fylkesvei 109 mellom Råbekken og Rolvsøysund i Fredrikstad onsdag 22. mars.   - Vi vil orientere om reguleringsplanen som vi jobber med for Rolvsøyveien mellom Råbekken og Rolvsøysund. I tillegg blir det informasjon om grunnerverv og rettigheter ved innløsing av eiendommer, sier Lise Larsen...

Vil øke fergetilbudet i Fredrikstad

Styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma går inn for å øke fergetilbudet i Fredrikstad for å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt.   Formannskapet i Fredrikstad gikk inn for det samme torsdag.   Det er reisende mellom Gressvik og sentrum som nå kan glede seg til et bedret fergetilbud fra 15....

Gratis deltagelse i Sykle til jobben-aksjonen

Vil du være med på Sykle til jobben-aksjonen? Aksjonen hvor alle er stjerner? Nå tråkker vi snart i gang igjen, og det er på tide å melde seg på.   Det er helt gratis for alle som jobber eller bor i Sarpsborg og Fredrikstad – Bypakke Nedre Glomma har betalt påmeldingsavgiften. >>Meld deg...

Nasjonal transportplan

Regjeringen og samarbeidspartiene la fram sine prioriteringer for perioden 2018-2029 torsdag 2. mars. Nasjonal transportplan (NTP) er det førende dokumentet innen samferdselssektoren: Det som ikke står her, er ikke med i planen  og blir derfor heller ikke gjennomført de neste tolv årene, stort sett. Det fullstendige planforslaget legges fram rett...

InterCity-traseen skal gå innom byene

Samferdselsdepartenementet slår fast at InterCity-traseen gjennom Østfold skal gå innom byene.   På nettsiden til Østfold fylkekommune uttaler fylkesordfører Ole Haabeth:   - Nå bør all usikkerheten om konseptvalg være borte, og dermed kan man også gå i gang med å planlegge veitraseene gjennom byene. Dette bør også bidra til at også veiutbyggingen mellom Fredrikstad...

Bysykler i Sarpsborg og Fredrikstad

Vi vil gjerne ha dine innspill! Som del av arbeidet med bærekraftig transport i Nedre Glomma skal vi undersøke muligheten for et bysykkelsystem i Fredrikstad og Sarpsborg.   Delta i spørreundersøkelse Nå gjennomføres det en spørreundersøkelse for å se hvilket behov og hvilke ønsker som finnes hos de som bor i eller rundt kommunene....

På vei mot mål

Tiltakene i Bypakke Nedre Glomma for å redusere biltrafikken virker. Det framkommer av årsrapporten som nå er klar. Vi er på god vei, og målet om nullvekst i personbiltrafikken er foreløpig nådd.   Det kan vi lese i Årsrapporten for belønningsordningen i Nedre Glomma for 2016 som nå er klar.   Belønningstilskudd– til bedre...

Riksvei 110

Ny riksveg 110 Ørebekk-Simo åpner våren 2018

Åpningen av den nye firefeltsvegen blir utsatt på grunn av forsinkelser i anleggsarbeidet. Det medfører også utsatt åpning av bompengeringen i Fredrikstad.   Riksveg 110 Simo-Ørebekk skulle etter planen åpnes for trafikk 30.oktober 2017, ifølge kontrakten mellom Statens vegvesen og entreprenøren Park og anlegg AS.   - Vi opplever forsinkelser og mener det er...

Vil du være med å designe kollektivtilbudet?

Nå skal kollektivsystemet i Nedre Glomma og  for hele Østfold gjennomgås og ryddes opp i. Til det trenger Østfold kollektivtrafikk din hjelp!   Hvordan reiser du? Hvor reiser du? Hvorfor velger du som gjør? Hva skal til for at du i større grad reiser kollektivt, går eller sykler?   Dette er blant spørsmålene du vil få i en...