Lei av å lete etter ledige lyktestolper og takrennenedløp?

Med de nye sykkelstativene i sentrum av Fredrikstad er det blitt enda enklere å besøke byen fra sykkelsetet.   Våren er her og syklistene blir stadig flere. For å gjøre det litt enklere å være syklist, er det i Fredrikstad har vi satt opp nye sykkelstativer flere steder i byen. Sist ved...

Åpent møte om Fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund

Åpent møte om fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund i Fredrikstad

Reguleringsplanarbeidet for fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund er underveis, og onsdag 22. mars inviterte Statens vegvesen til åpent informasjonsmøte for å presentere et innblikk i planprosessen så langt.   [caption id="attachment_2119" align="alignright" width="300"] Åpent møte om Fv. 109 Råbekken-Rolvsøysund gjennomført 22. mars 2017. Foto: Pål Dixon Sandberg/Statens vegvesen[/caption] De fremmøtte ved Litteraturhuset i Fredrikstad fikk...

Fylkesvei 109 Råbekken-Rolvsøysund. Illustrasjon av sykkelvei med fortau ved siden av

Informasjonsmøte om planene for Rolvsøyveien i Fredrikstad

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om planene for fylkesvei 109 mellom Råbekken og Rolvsøysund i Fredrikstad onsdag 22. mars.   - Vi vil orientere om reguleringsplanen som vi jobber med for Rolvsøyveien mellom Råbekken og Rolvsøysund. I tillegg blir det informasjon om grunnerverv og rettigheter ved innløsing av eiendommer, sier Lise Larsen...

Vil øke fergetilbudet i Fredrikstad

Styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma går inn for å øke fergetilbudet i Fredrikstad for å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt.   Formannskapet i Fredrikstad gikk inn for det samme torsdag.   Det er reisende mellom Gressvik og sentrum som nå kan glede seg til et bedret fergetilbud fra 15....

Gratis deltagelse i Sykle til jobben-aksjonen

Vil du være med på Sykle til jobben-aksjonen? Aksjonen hvor alle er stjerner? Nå tråkker vi snart i gang igjen, og det er på tide å melde seg på.   Det er helt gratis for alle som jobber eller bor i Sarpsborg og Fredrikstad – Bypakke Nedre Glomma har betalt påmeldingsavgiften. >>Meld deg...

Nasjonal transportplan

Regjeringen og samarbeidspartiene la fram sine prioriteringer for perioden 2018-2029 torsdag 2. mars. Nasjonal transportplan (NTP) er det førende dokumentet innen samferdselssektoren: Det som ikke står her, er ikke med i planen  og blir derfor heller ikke gjennomført de neste tolv årene, stort sett. Det fullstendige planforslaget legges fram rett...

InterCity-traseen skal gå innom byene

Samferdselsdepartenementet slår fast at InterCity-traseen gjennom Østfold skal gå innom byene.   På nettsiden til Østfold fylkekommune uttaler fylkesordfører Ole Haabeth:   - Nå bør all usikkerheten om konseptvalg være borte, og dermed kan man også gå i gang med å planlegge veitraseene gjennom byene. Dette bør også bidra til at også veiutbyggingen mellom Fredrikstad...

Bysykler i Sarpsborg og Fredrikstad

Vi vil gjerne ha dine innspill! Som del av arbeidet med bærekraftig transport i Nedre Glomma skal vi undersøke muligheten for et bysykkelsystem i Fredrikstad og Sarpsborg.   Delta i spørreundersøkelse Nå gjennomføres det en spørreundersøkelse for å se hvilket behov og hvilke ønsker som finnes hos de som bor i eller rundt kommunene....

På vei mot mål

Tiltakene i Bypakke Nedre Glomma for å redusere biltrafikken virker. Det framkommer av årsrapporten som nå er klar. Vi er på god vei, og målet om nullvekst i personbiltrafikken er foreløpig nådd.   Det kan vi lese i Årsrapporten for belønningsordningen i Nedre Glomma for 2016 som nå er klar.   Belønningstilskudd– til bedre...

Riksvei 110

Ny riksveg 110 Ørebekk-Simo åpner våren 2018

Åpningen av den nye firefeltsvegen blir utsatt på grunn av forsinkelser i anleggsarbeidet. Det medfører også utsatt åpning av bompengeringen i Fredrikstad.   Riksveg 110 Simo-Ørebekk skulle etter planen åpnes for trafikk 30.oktober 2017, ifølge kontrakten mellom Statens vegvesen og entreprenøren Park og anlegg AS.   - Vi opplever forsinkelser og mener det er...