Portrett av Tonje Brenna

Viken fylkeskommune sørger for at flere kan sykle til jobb

Ansatte ved tre videregående skoler i Fredrikstad og Sarpsborg skal tråkke opp løypa for storsatsingen HjemJobbHjem. Målet er bedre folkehelse, renere luft og bedre bymiljø. Flere private bedrifter har allerede kastet seg på den grønne mobilitetsordningen HjemJobbHjem i Nedre Glomma. Nå har de første skolene meldt sin interesse og fått levert...

Nå starter jobben med videreføring av Bypakke Nedre Glomma

Onsdag ble det vedtatt å opprette en prosjektgruppe som skal jobbe med videreføringen av Bypakke Nedre Glomma. Bakgrunnen for jobben gruppen skal gjøre, er regjeringens bompengeforlik fra høsten 2019 med blant annet krav om en lokal egenandel på 20 % for fylkeskommunale og kommunale investeringsprosjekter. På grunn av de høye kostnadene...

Ingelin Noresjø besøkte Nedre Glomma

Fredag 18. september besøkte statssekretær Ingelin Noresjø Fredrikstad og Sarpsborg for å lære mer om trafikkutfordringene og de lokale prosjektene i Bypakke Nedre Glomma. Statssekretæren startet besøket med befaring og fergetur på Glomma i Fredrikstad. De siste årene har antallet passasjerer på ferga økt betydelig, nå gjennomføres nærmere 1,5 millioner turer...

Ny gang- og sykkelvei i Sarpsborg: Et løft for lokalmiljøet

Fylkesrådsleder Tonje Brenna og ordfører Sindre Martinsen-Evje åpnet den nye og oppgraderte gang- og sykkelveien i Sarpsborg på fredag.  11. september var det offisiell åpning av 5,7 km ny gang- og sykkelvei langs fv. 118 Skjebergveien og fv. 599 Rokkeveien i Sarpsborg. På grunn av smittevern, var det kun noen få...

Sjekk inn! Nå har syklistene fått nye hoteller

Saken er en redaksjonell annonse skrevet av Fredrikstad magasinet og er publisert i siste utgave.  Innføringen av bomringen rundt Fredrikstad har gjort det mer aktuelt enn noensinne å forflytte seg kollektivt eller på sykkel. – De nye sykkelhotellene ved innfartsårene skal bidra til økt bruk av sykkel, forteller Øystein Buran, sjef for...

Aktiv skolevei Haugeåsen ungdomsskole

30 dager uten bil – Aktiv skolevei for Haugeåsen ungdomsskole

Fra mandag 24. august skal elever og lærere på 10. trinn ved Haugeåsen ungdomsskole sykle, gå eller kjøre buss til skolen i 30 dager. De skal delta i pilotprosjektet Aktiv skolevei, initiert av Bypakke Nedre Glomma. Målet er at elevene skal reflektere og bli mer bevisste på egne reisevaner. I likhet...

Hvorfor sykler du?

Denne sommeren har det kanskje vært mer aktuelt enn noen gang å bruke sykkel når man skal komme seg rundt. Vi har spurt et lite utvalg mennesker hvorfor de sykler og fikk mange fine svar. – Jeg sykler fordi det er lettvint! Mye enklere enn å ta bilen, svarer en. En...

Åpnet tre nye sykkelhoteller i Fredrikstad

Tirsdag var det offisiell åpning av tre nye sykkelhoteller i Fredrikstad. Sykkelhotellene som er gratis for alle syklister å benytte seg av, finner du ved Fredrikstadbrua på østsiden, helt nord på Kråkerøy og på Ørebekk. De nye sykkelhotellene har 24 ordinære sykkelplasser, og hotellene ved Fredrikstadbrua og Ørebekk har to plasser...

Skolevei + sykkel = sant

Mandag denne uken er det klart for skolestart i Nedre Glomma. Vi oppfordrer alle elever som har muligheten, til å velge sykkel på skoleveien sin! En lang sommerferie er på hell og hverdagen starter så smått opp igjen. Høsten er en tid for nye begynnelser, og kanskje for nye vaner? Hvis...