Anleggsarbeidet ved Årum bru har startet

Statens vegvesen skal bygge ny parallell bru på riksvei 22 i Fredrikstad. Nå bygges ny gang- og sykkelvei og midlertidig rundkjøring på Årum.  Ny gang- og sykkelvei fra Kilevoldveien til Vardeveien – På vestsiden av brua er vi allerede i gang med å legge ny overvannsgrøft med kummer og rør langs riksvei...

Videreføring av Bypakke Nedre Glomma

Jobber videre med forslag til neste fase av Bypakke Nedre Glomma

Prosjektgruppen for videreføring av Bypakke Nedre Glomma møttes 12. februar for å drøfte sentrale punkter for ny innretningen av fase 2. Gruppen har tidligere bestemt at det er prosjektene som allerede ligger i den vedtatte porteføljen fra 2018 som skal danne grunnlaget for en nedskalert pakke. Slik ser forslaget til ny prosjektportefølje...

2020: Færre reiste med buss, men langt flere sykla

Samtidig som færre kjøre bil og reiste kollektivt, økte sykkelandelen kraftig i Nedre Glomma i annerledesåret 2020. Reduksjon i biltrafikken Tallene fra 2020 for Nedre Glomma viser at det har vært en kraftig reduksjon i personbiltrafikken i 2020 sammenlignet med tidligere år. Reduksjonen skyldes i stor grad de effektene koronarestriksjonene har hatt...

Økende interesse for vintersykling i Nedre Glomma

Det er ingen grunn til å parkere sykkelen i garasjen selv om det er kulde og snø utenfor døren. I samarbeid med lokale sykkelforhandlere har Bypakke Nedre Glomma de siste årene arrangert Piggdekkdag en lørdag i Sarpsborg og i Fredrikstad.  –  I år satte korona en stopper for å arrangere Piggdekkdagen slik vi har gjennomført det tidligere. Vi måtte tenke nytt og i samarbeid med...

Arbeidet med neste fase av bypakka er i gang

Arbeidet med å lage et nytt forslag til fase 2 av Bypakke Nedre Glomma er godt i gang. Årsaken til at jobben gjøres på ny, er at regjeringen høsten 2019 enige om et bompengeforlik med krav om at fylkeskommunale og kommunale prosjekter i bompengefinansierte bypakker skal ha en lokal egenandel...

Mills mottar pris som Årets bedrift 2020

Mills er kåret til Årets HjemJobbHjem-bedrift!

Bypakke Nedre Glomma delte ut den gjeve prisen til Mills i Fredrikstad, en bedrift som virkelig har utmerket seg positivt i det som på mange måter har vært et annerledes og krevende år.   Det var med et stort smil om munnen at daglig leder Jostein Haug i Bypakke Nedre Glomma overrakte...

Årets Hjemjobbhjem-bedrift 2020

Nominasjoner til Årets HjemJobbHjem-bedrift 2020

Bypakke Nedre Glomma ønsker å fremheve en medlemsbedrift som har spesielt utmerket seg som et positivt forbilde for grønnere arbeidsreiser i regionen. De nominerte er: Mills: HjemJobbHjem er ikke bare som en «grønn tråd» i den bærekraftige bedriftskulturen til Mills Fredrikstad, men de bruker tiltakene aktivt for å fremme helse og trivsel blant sine ansatte....

Vil du være med å utvikle transportsystemet i Nedre Glomma?

Bypakke Nedre Glomma har ledig en stilling som rådgiver. Bypakke Nedre Glomma er sekretariat for et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen. Samarbeidet skal bidra til å utvikle transportsystemet i Nedre Glommaregionen. Det operasjonelle målet er nullvekst i biltrafikken. Arbeidsoppgaver Delta i ulike prosjekter innenfor fagfeltet og...

AVSLUTTET – Få GRATIS omlegging til piggdekk på sykkelen din

Bypakke Nedre Glomma slår et slag for vintersykling! Det er ingen grunn til å parkere sykkelen i garasjen selv om kulde og snø er rett rundt hjørnet.  Det er en økende interesse for vintersykling og i samarbeid med lokale sykkelforhandlere arrangerer Bypakke Nedre Glomma en piggdekkkampanje som innebærer at alle får GRATIS omlegging til piggdekk på sykkelen.  Gratis omlegging gjelder både...