Direktebussen

Direktebuss mellom Sarpsborg og Fredrikstad

Fra mandag 15. august går det direktebuss mellom Sarpsborg og Fredrikstad i rushtiden. Se etter den oransje bussen!   –Vi gjennomfører et forsøk med direktebusser mellom Sarpsborg og Fredrikstad i perioden 15. august – 31. desember. Hensikten er å redusere reisetiden for kunder som reiser mellom sentrum i de to byene, og...

Åpent møte fylkesvei 109

Velkommen til åpent informasjonsmøte om planene for fylkesveg 109 i Fredrikstad. Statens vegvesen orienterer om reguleringsplanen. I tillegg blir det informasjon om grunnerver og rettigheter ved innløsning av eiendommer.   Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte om planene for fylkesveg 109 mellom Råbekken og Hatteveien i Fredrikstad.   Tid: Onsdag 15. juni 2016, klokken 14.00...

Folkemøter i Sarpsborg og Fredrikstad

Jernbaneverket inviterer til åpne møter i forbindelse med varsling av oppstart og høring av planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt InterCity dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg.   Alle er velkomne: • Sarpsborg: 31. mai 2016. kl. 19: 00, Tune rådhus, Tuneveien 95. • Fredrikstad: 1. juni 2016. kl. 19:00, Litteraturhuset, Storgaten 11. Planprogrammet omfatter også...

Gratis vårsjekk av sykkelen

Lørdag 9. april gjør vi syklene klare til årets Sykle til jobben-aksjon med gratis vårsjekk av byens sykler.   Byens sykkelverksteder sjekker bremser, gir, luft, kjede og lys. Reparasjoner tas ikke, men alle kan booke tid med verkstedene.   I tillegg får du • Informasjon om Sykle til Jobben-aksjonen • Utdeling av sykkeltrekk • Demonstrasjon av...

Trygg sykkelparkering ved Sarpsborg jernbanestasjon

Trygg sykkelparkering ved Sarpsborg jernbanestasjon

Pendler du med tog fra Sarpsborg jernbanestasjon? Nå kan du parkere sykkelen din ved stasjonen – det gamle godshuset litt sør for stasjonsbygningen er blitt sykkelhotell med plass til 100 sykler.   Sykkelparkering og reparasjoner Vegg i vegg med sykkelparkeringen holder Pedalen sykkelverksted til. Her kan du få sykkelen din reparert mens du...

På sykkel i Sarpsborg

Tråkk til og vinn!

Du var kanskje med på Sykle til jobben-aksjonen  i fjor? Aksjonen som skal få flere i aktivitet? Og som bidrar til bedre miljø og færre biler på veiene? Nå inviterer vi til å tråkke til og bli med på årets aksjon. Det er helt gratis for alle som jobber eller...

Riksvei 110

Endret kjøremønster på riksvei 110

Fra mandag 8. februar melder Statens vegvesen om at  trafikken på Mosseveien legges om mellom rundkjøringene ved Ørebekk og Mascot i Fredrikstad. Trafikken skal deretter ledes inn på Pancoveien, frem til den første delen av ny riksveg 110 åpner i juni 2017.   [caption id="attachment_845" align="alignleft" width="660"] Omkjøring via Pancoveien. Kart: Statens...

Rørd buss på Sykehuses Østfold Kalnes.

Fortsatt mindre vekst i biltrafikken

Nå foreligger Årsapport for belønningsordningen i Nedre Glomma, og trafikkregistreringer i 2015 viser at veksten i trafikken i Nedre Glomma fortsetter å flate ut.   Med unntak av 2014 har veksten (målt i årsdøgntrafikk) ligget på mellom to og fire prosent de siste årene. I 2014 viste målingene en mer dempet vekst...

Utfordrende grunnforhold langs trasé for ny fylkesveg 109 i Sarpsborg

I forbindelse med planleggingen av ny fylkesveg 109 er det gjort mer nøyaktige grunnundersøkelser i Yvenområdet. Resultatene viser såpass dårlige grunnforhold at det blir utfordrende å bygge to nye kjørefelt i samme trasé som eksisterende fv. 109 gjennom dette området.   Statens vegvesen jobber med reguleringsplanen for ny fylkesveg 109 fra Tindlund...

Ny prosjektleder i Bypakke Nedre Glomma

Ny prosjektleder i Bypakke Nedre Glomma   Mandag 18. januar startet Gry Rustad Pettersen som prosjektleder i samarbeidsprosjektet Bypakke Nedre Glomma.   Gry Rustad Pettersen kommer fra Fredrikstad kommune hvor hun har jobbet med byplanlegging. Som prosjektleder i Bypakke Nedre Glomma får hun ansvar for å koordinere samarbeidet aktørene mellom innenfor arealutvikling og tilrettelegging...